Książka obejmuje podstawowe wiadomości z technologii wytwarzania tektury falistej, materiału opakowaniowego.

Technologia wytwarzania tektury flaistej
Książka obejmuje podstawowe wiadomości z technologii wytwarzania tektury falistej, materiału opakowaniowego o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Zużycie tektury falistej w Polsce dynamicznie wzrasta, rośnie liczba zakładów produkujących i przetwarzających tektury faliste, a więc i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. W rozmowach z pracownikami zakładów przemysłowych, tak w terenie, jak też na kursach i szkoleniach w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, autorzy często spotykali się z postulatami opracowania podręcznika opisującego proces wytwarzania tektury falistej, metody jej badania, właściwości klejów do sklejania warstw tektury falistej, ich przygotowywanie, mechanizm procesu sklejania i metody badania klejów.

Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla studentów specjalności papierniczych Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak też pracowników zakładów wytwarzających i przetwarzających tekturę falistą bądź wytwory papiernicze przeznaczone do jej produkcji. Zgodnie z postulatami wytwórców i przetwórców tektury falistej i chcąc poszerzyć krąg czytelników, w podręczniku przedstawiono także podstawowe wiadomości z technologii wytwarzania papieru. Znajomość tych zagadnień - choćby na podstawowym poziomie - wydaje się bardzo pomocna dla zrozumienia mechanizmów rządzących procesem wytwarzania tektury falistej, jej właściwościami, przerabialnością i zachowaniem się podczas użytkowania. Wiadomości te obejmują charakterystykę właściwości fizycznych i fizyko-chemicznych półproduktów włóknistych do wyrobu papierów na warstwy płaskie (linerów) i warstwy pofalowane (flutingów) tektury falistej, główne etapy ich wytwarzania oraz podstawowe właściwości tych komponentów włóknistych istotne dla dobrej jakości tektury falistej. Zwięźle omówiono także wpływ właściwości linerów i flutingów na technologię wytwarzania tektury falistej. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejszy podręcznik pozwoli czytelnikom na lepsze poznanie i zrozumienie procesu wyrobu tektury falistej. Jednocześnie zdając sobie sprawę z różnorodności tematyki prezentowanego obszaru technologii wytwarzania jednego z najbardziej popularnych materiałów opakowaniowych, będą wdzięczni Szanownym Czytelnikom za wszelkie uwagi dotyczące doboru przedstawionych wiadomości oraz sposobu i zakresu ich opracowania.

AUTORZY:

Uwagi i pytania prosimy kierować na adresy:

ewadrzew@p.lodz.pl

jacekcz@p.lodz.pl

annasta@p.lodz.pl
Źródło: ''