Politechnika Wrocławska zaprasza w dniach 19-20 lutego 2004 r. na seminarium poświęcone recyklingowi tworzyw sztucznych.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają inżynierów, naukowców, studentów, firmy zajmujące się utylizacją odpadów oraz przedstawicieli urzędów administracji państwowej i samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

W program seminarium wygłoszone zostaną referaty dotyczące problemów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, m. in.

Przegląd technologii recyklingu TS stosowanych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej
Recykling mechaniczny tworzyw sztucznych
Recykling chemiczny odpadów
Recykling tworzyw sztucznych do paliw
Odzysk energii z odpadów TS
Zmiany właściwości użytkowych materiałów po recyklingu
Uszlachetnianie odpadów z tworzyw sztucznych
Kompatybilizacja w procesach re-cyklingu
Recykling folii wielowarstwowych

Prezentowane będą własne metody i wyniki badań, pomysły i refleksje. Tradycyjnie odbędzie się dyskusja nad referatami. Chętnych prosimy o zgłaszanie tematów własnych wystąpień, referatów i prezentacji.

Przewidywana jest prezentacja praktyczna edukacyjnej linii recyklingu tworzyw sztucznych.

Koszt uczestnictwa wynosi: 390 PLN.

Szczegółowych informacji udziela:
Koordynator Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów:
dr hab. inż. Marek Kozłowski
Tel: (+48) 71 3206216 i 3206292 Fax: (+48) 71 3211235
E-mail: kozlowski@immt.pwr.wroc.pl,

Pobierz formularz zgłoszenia:Źródło: ''