Polskie firmy nie będą miały obowiązku znakowania opakowań, gdyż takiego wymogu nie przewiduje Unia Europejska. Zniesienie obowiązkowego oznaczania opakowań przewiduje projekt nowelizacji przygotowany w Ministerstwie Środowiska.

Resort środowiska proponuje zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 ze zm.). Obecnie importerzy i producenci opakowań mają obowiązek ich oznakowania. Muszą m.in. określać, jaki rodzaj materiałów wykorzystano przy produkcji opakowań, możliwość wielokrotnego użytku opakowań, a także przydatność opakowania do recyklingu. Szczegółowe zasady oznaczania opakowań reguluje rozporządzenie z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz.U. nr 25, poz. 138), ale obowiązuje ono tylko do 30 czerwca br.

Projekt nowelizacji przewiduje zniesienie obowiązku oznaczania opakowań, gdyż jest to niezgodne z wymogami Unii Europejskiej. Decyzja Komisji Europejskiej z 28 stycznia 1997 r. (sygn. 97/129/EC) stanowi, że system oznaczania opakowań jest, generalnie, nieobowiązkowy. Prawny obowiązek oznaczania opakowań może natomiast powstać w przyszłości, jeśli taką decyzję podejmą stosowne organy UE, tak stanowi Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 grudnia 1994 r. (sygn. 94/62/EC).

Zgodnie z projektem nowelizacji polskie firmy mogłyby nadal znakować swoje opakowania, ale nie byłby to ich obowiązek. Dlaczego resort środowiska chce zmienić ustawę? Dlatego, że dotychczasowe przepisy, które nakładają obowiązek oznaczania opakowań dostępnych na polskim rynku, uniemożliwiałyby obrót na obszarze Polski opakowaniami, dopuszczonymi na rynki innych państw członkowskich UE. Jeżeli jednak jakaś firma zdecyduje się na oznaczanie opakowań, będzie musiała przestrzegać wszystkich wymogów określonych przepisami. Nowelizacja obowiązywałaby od dnia akcesji Polski do UE, czyli od 1 maja 2004 r. Do 9 czerwca firmy mogą zgłaszać ministerstwu uwagi do tego projektu – potem trafi on na ścieżkę legislacyjną.

www.gazeta-prawna.infor.pl