Porównanie zapotrzebowania na opakowania żywności w roku 2000 i 2005 w Stanach Zjednoczonych.

Zapotrzebowanie w USA na opakowania żywności (pojemniki, zbiorniki, butelki, naczynia) jest coraz większe. W roku 2000 zapotrzebowanie to wynosiło 10,8 mld USD, natomiast w roku 2005 wynosi ono już 12,6 mld USD. Rynek ten zwiększa się coraz bardziej i wróży się mu dalszy rozwój. Znamienny jest także układ poszczególnych materiałów wykorzystywanych na opakowania. Zmniejsza się bowiem udział metalu i szkła w opakowaniach żywności. Ich miejsce zajmują tworzywa sztuczne. Niezmienną pozycję zajmuje w tym układzie materiałowym papier w który opakowuje się ponad jedną trzecią żywności sprzedawanej w USA.


Rynek zapotrzebowania na opakowania żywności w USA w 2000

Rynek zapotrzebowania na opakowania żywności w USA w 2005
Źródło: 2005 - Fredonia Group Inc., Clevelend
Źródło: ''