To określenie tworzywa termoplastycznego, które nadaje się do powtarzalnego formowania plastycznego w charakterystycznym dla danego tworzywa zakresie temperatur.