Firma weźmie udział w inicjatywie RE100, która gromadzi firmy zobowiązujące się do pokrycia swojego zapotrzebowania na energię uzyskaną w całości ze źródeł odnawialnych.

Tetra Pak z ekologiczną energią do 2030 r.

2 czerwca firma Tetra Pak ogłosiła decyzję o włączeniu się w inicjatywę. Deklaracja nastąpiła podczas ministrialnego forum dotyczącego czystych źródeł energii w San Francisco. Obecnie firma pokrywa energią ekologiczną 20% swojego energetycznego zapotrzebowania. Tetra Pak stara się minimalizować wpływ swojej działalności na klimat, a także zwiększać wykorzystanie zasobów odnawialnych. 

 

Przyłączenie się firmy do programu RE100 wiąże się z ambitnymi planami ograniczenia poziomów emisji dwutlenku z 2010 r. w całym łańcuchu wartości do 2020 roku. W ubiegłym roku udało się ograniczyć emisję o 15% w porównaniu z liczbami z 2010 r., przy czym istotny jest fakt, że produkcja wzrosła w tym czasie o 16%.

 

Dzięki przyłączeniu się do RE100, Tetra Pak skorzysta ze wskazówek ekspertów oraz będzie miała możliwość wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania odnawialnej elektryczności na różnych rynkach, To naturalny krok w dotychczasowej działalności firmy. Poza Tetra Pak do inicjatywy przystąpiły: Walmart, Procter and Gamble, Johnson and Johnson, Unilever, Ikea, H&M czy Nestle. 

 

Wszyscy uczestnicy akcji RE100 deklarują przejście w latach 2020-2050 na odnawialne źródła energii (OZE). Ponadto członkostwo nakazuje wskazanie konkretnej strategii przejścia na zieloną energię i raportowania postępów tych działań. Cel musi zostać osiągnięty poprzez inwestycje we własne źródła OZE lub zakupy energii z farm wiatrowych, a także fotowoltaicznych na podstawie umów PPA.

 

Dowiedz się więcej o Tetra Pak