Dział opakowań spożywczych w ostatnich czasach rozwija się bardzo intensywnie. Powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają określić jakość pakowanego produktu, co jest niezbędnym walorem szczególnie w przemyśle spożywczym. Doskonałym przykładem są tutaj opakowania inteligentne a wśród nich tzw. etykiety inteligentne.

Inteligentnymi etykietami (smart labels) są ostatnio bardzo często tzw. indykatory. Występują one wewnątrz opakowania lub na jego powierzchni, dając informację o stanie jakościowym produktu lub warunkach jego przechowywania. Na rynku istnieje kilka rodzajów wskaźników. Do najpopularniejszych należą wskaźniki czasu i temperatury (Time and Temperature Indicators - TTI). Za przykład można przedstawić etykietę Timestrip Smart Labels (www.timestrip.com).Wskaźniki TTI wykorzystywane są w szerokim zakresie w logistyce, wskazując każde odejście od temperatury optymalnej. Barwna zasada działania najbardziej popularnych TTI opiera się albo na chemicznej reakcji polimeryzacji albo na enzymatycznej hydrolizie tłuszczów, albo na efekcie fizycznej dyfuzji roztworu o zmienionej chemicznie barwie. TTI w większości przypadków są umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania i nie mają kontaktu z żywnością.
Źródło: ''