Według badania Omnimas, zrealizowanego przez TNS OBOP dla prawie połowy badanych (42%) słowo marka oznacza przede wszystkim wysoką jakość. Prawie 1/3 respondentów (29%) twierdzi, że jest to nazwa towaru / producenta.

Na dalszym miejscu znalazły się określenia typu "dobra renoma" oraz "towar lepszy od innych" (odpowiednio 18% i 17% wskazań).
Co dziesiąty Polak (10%) wskazał zarówno na rozpoznawalne logo/nazwę, jak również dobrą firmę. Dla 9% badanych marka kojarzy się z obcą walutą. Co setny badany (1%) zwrócił uwagę na takie atrybuty marki, jak niska cena oraz oryginalność.

Dla ponad połowy respondentów (57%) określenie towar markowy oznacza przede wszystkim wysoką jakość tego towaru. Więcej niż 1/4 badanych (27%) twierdzi natomiast, że to produkt lepszy od innych, godny polecenia. Wysoka cena oraz znana nazwa/ceniona firma - to cechy charakterystyczne dla "towaru markowego" według, odpowiednio, 24% i 23% Polaków.
,br> Na trwałość/solidność takich towarów wskazało 14% ankietowanych. Natomiast co 50 respondent (2%) uważa towar markowy za modny, posiadający własny styl/prestiż. Oryginalność znalazła się na ostatnim miejscu - tylko 1% respondentów wskazało na tę cechę.

Badanie zostało zrealizowane metodą OMNIMAS w dniach 7-9 czerwca 2003 roku na reprezentatywnej próbie 1004 Polaków powyżej 15 roku życia.

Omnimas jest badaniem typu omnibusowego, realizowanym przez TNS w Polsce. Jest to niezwykle elastyczne, a także ekonomiczne, zarówno pod względem czasu, jak i kosztów narzędzie badawcze. Omnimas umożliwia dotarcie do dużej i reprezentatywnej próby osób oraz zbadanie ich zachowań, postaw, a także opinii na każdy temat.

źrodło www.breif.pl
Źródło: ''