Tworzywa twarde to dynamicznie rozwijający się fragment rynku mediów opakowaniowych w Europie.

Na podstawie raportu opublikowanego ostatnio przez Pira International, między rokiem 1997 a 2002 spodziewany popyt na polimery używane do produkcji tworzyw twardych wzrośnie o ok. 27%, aby osiągnąć ostatecznie poziom prawie 6,6 mln ton.
Dalszy wzrost do roku 2005 będzie się utrzymywał, aż osiągnie poziom 7,25 mln ton.

Mimo, że do roku 2005 HDPE pozostanie nadal dominującym polimerem, największy wzrost procentowy przypadnie na PET (62%) i PP (47%). Te właśnie tworzywa mają wypierać z rynku PVC.

Niewątpliwie negatywny wpływ na rozwój rynku tworzyw twardych miał wzrost cen ropy naftowej w roku 2000 i pierwszej połowie 2001. Wyższe ceny polimeru spowodowały wzrost kosztów produkcji opakowań. Prawdopodobne zmniejszenie dostaw ropy naftowej do roku 2005 również wpłynie negatywnie na cenę polimeru.

Rynek tworzyw twardych w Wielkiej Brytanii jest wyceniany na ok. 2,37 mld. EUR. HDPE jest najczęściej używanym materiałem i posiada 23% udziału w rynku.
Zapotrzebowanie na opakowania do żywności, napojów, farmaceutyków i kosmetyków potwierdza spodziewany wzrost tego sektora. Zaawansowanie technologiczne, m.in. w dziedzinie termoformowalnych opakowań do świeżych produktów dodatkowo stymuluje tą ekspansję.

Wzrost rynku opakowań twardych do suchej żywności jest prognozowany na 40% do roku 2005, zagrożeniem jednak są tutaj miękkie pojemniki, takie jak woreczki do karmy dla zwierząt, zup, napojów i wody.

PET okrzyknięty przebojem ostatniego czasu ma przed sobą świetlaną przyszłość dzięki swoim dobrym własnościom barierowym i zwiększoną trwałością. Nowe technologie zwiększyły również ilość opcji dostępnych dla systemów napełniania cieczami.

Oczekuje się dalszego udoskonalania linii pakujących, które będą obsługiwać szerszy zakres produktów i wielkości pojemników. Skróci się również czas przestawiania linii i podniesie się poziom higieniczny. Większość zużycia w Europie przypada na napoje gazowane i notuje stały wzrost.
Żaden inny sektor opakowań twardych nie odnotował takiego wzrostu jak butelki PET, które pojawiły się w połowie lat 90-tych i zostały wiodącym opakowaniem do napojów.
Badania wykazują, że opakowania z tworzyw sztucznych zaczynają dominować również na lukratywnym rynku kosmetyków i artykułów toaletowych. Około 55% opakowań jest obecnie wykonanych z tworzyw sztucznych; do roku 2005 spodziewany jest wzrost tej wartości do 61%.

Przemysł farmaceutyczny używa twardych tworzyw do produkcji małych opakowań na tabletki, pastylki i inne środki. Nie do pominięcia jest jednak nacisk konkurencyjny ze strony rosnącego rynku opakowań miękkich (woreczki, saszetki), szczególnie w przypadku leków w płynie.

1/3 sektora zamknięć (pokrywki, zakrętki itp.) jest zajmowana przez tworzywa twarde, a do 2005r wartość ta, zdaniem Pira, wzrośnie. Wzrost ten szczególnie dotyczy zakrętek butelek PET. Oczywiście istnieje zagrożenie ze strony konkurencyjnych materiałów, lecz najprawdopodobniej w roku 2005, 100% firm będzie używać zakrętek z tworzyw twardych.

Skrzynie i palety są sektorem, gdzie tworzywa twarde zastępują drewno. Popyt na palety w 1996r. oszacowano na 160 mln szt., z których 90% to palety z drewna. Udział palet z tworzyw sztucznych w rynku ma wzrosnąć z 5-6 mln szt. w 1996r. do 25-30 mln szt. w 2005r.

Pomimo niestabilności cen ropy naftowej, wzrost produkcji opakowań z tworzyw twardych jest pewny, a zróżnicowanie opcji opakowaniowych dostępne dzięki postępującemu zaawansowaniu technologicznemu jest jego gwarantem.
Źródło: ''