Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały tytuł "Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań".

Od lewej: Wacław Wasiak - Dyrektor Biura Polskiej Izby Opakowań, Przemysław Trawa - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Wojciech Kołpa - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Opakowań.


Jest to jedno z najwyższych branżowych wyróżnień, które Polska Izba Opakowań przyznaje od 2008 roku. Tytuł zdobyć mogą przedsiębiorstwa, firmy, spółki, placówki naukowe, organizatorzy targów i wystaw, silnie związani z branżą opakowań. W tym roku wyróżnienie zostało wręczone Międzynarodowym Targom Poznańskim, podczas uroczystości otwarcia jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK.

Wyróżnienie w imieniu MTP odebrał prezes, Przemysław Trawa. Równolegle wręczono także wyróżnienie "Zasłużony dla Przemysłu Opakowań", które przyznawane jest za szczególny wkład pracy, dokonania i zaangażowanie na rzecz rozwoju przemysłu opakowań i gospodarki opakowaniowej. Tegoroczny tytuł otrzymał Pan Gabriel Chojak, prezes Dekorglass.


Dowiedz się więcej