Przedstawiamy Państwu kolejny, trzeci już numer czasopisma „Logistyka Odzysku”, pioniera tematu na rynku europejskim.

TRZECI NUMER CZASOPISMA LOGISTYKA ODZYSKU JUŻ W SPRZEDAŻY!


Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tematowi, który bliski jest niemal każdemu przedsiębiorcy – zwrotom i reklamacjom w łańcuchu dostaw. Analizujemy ich przyczyny i skutki, wskazujemy możliwości ich ograniczenia i łagodzenia konsekwencji, przede wszystkim jednak – dowodzimy, że również w tym trudnym obszarze kryje się potencjał oszczędności, zysków i usprawnień działania całego łańcucha dostaw. Obok tekstów teoretycznych, znajdziecie Państwo przykłady praktycznych wdrożeń nowych rozwiązań logistyki odzysku w kraju i za granicą wraz z przedstawieniem konkretnych korzyści – finansowych, logistycznych, wizerunkowych.
W numerze, który trafia w Państwa ręce, nie zabrakło również opisów najnowszych trendów w logistyce odzysku, przyszłościowych rozwiązań informatycznych i najlepszych praktyk realizowanych w rodzimych firmach. Przedsiębiorców z pewnością zainteresują artykuły traktujące o aktualnych uregulowaniach prawnych związanych z gospodarką odpadami i opakowaniami, jak również o planowanych nowelizacjach.
Numer trzeci wita Państwa także większą ilością artykułów naukowych i recenzowanych.
Wierzymy, że jego lektura będzie dla Państwa zarazem przyjemna i pożyteczna.
Zachęcamy do zakupu – czasopismo „Logistyka Odzysku” dostępne jest od 4. kwietnia w wybranych salonach Empik i Garmond Press. Niewątpliwie korzystny finansowo i wygodny będzie dla Państwa wybór prenumeraty. Zamówienia możecie Państwo dokonać:
• Za pośrednictwem strony internetowej wydawcy: www.mmconsulting.waw.pl/prenumerata
• Wysyłając wiadomość email na adres logistykaodzysku@mmconsulting.waw.pl
• Telefonicznie, pod numerem 508 041 036
Czasopismo „Logistyka Odzysku” znajdziecie Państwo również na platformie Allegro – zachęcamy do zakupu numeru bieżącego, archiwalnego i/lub prenumeraty. Oferujemy wysyłkę gratis oraz miły upominek do każdego zamówienia:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=24599843

Ponadto, jeśli nasi czytelnicy są grupą docelową Państwa działalności zawodowej – zapraszamy do zamieszczania reklam: reklama@mmconsulting.waw.pl

Życzymy owocnej lektury!



Źródło: ''