Gazeta Prawna, największy dziennik gospodarczy w Polsce, 12 grudnia wyda dodatek pt. "GOSPODARKA ODPADAMI". W imieniu tytułu zapraszamy Państwa do reklamy na łamach suplementu.Nowy dodatek do Gazety Prawej "Gospodarka Odpadami" to przydatne źródło wiedzy na temat funkcjonowania i selekcjonowania odpadów w gospodarce rynkowej. Głównym założeniem tego suplementu jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do informacji dotyczących nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów oraz promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

W dodatku m.in.:
Ile firmy płacą za korzystanie ze środowiska? Czy będą płacić więcej?
• Składowanie i gromadzenie odpadów
• Segregacja i obróbka odpadów
• Dystrybucja odpadów
• Transport odpadów, wywóz śmieci

Sukcesy i porażki w odzysku i recyklingu opakowań
Organizacje odzysku (opakowania, oleje, smary, baterie)

Systemy zbiórki odpadów – co zrobić, żeby zadziałały
Analizy, projekty oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Gospodarka wodna
• Czy osiągniemy standardy unijne jakości wód?
• Oczyszczalnie ścieków, wodociągi
• Wymagania inwestycyjne

Przemysł a ochrona środowiska:
• REACH w przemyśle chemicznym
• Handel emisjami w energetyce, ciepłownictwie

Wykorzystanie odpadów - nowe technologie w budownictwie

Opakowania: producenci opakowań. Maszyny i urządzenia pakujące

Każdemu użytkownikowi serwisu www.opakowania.com.pl udzielamy
5% rabatu na reklamę w dodatku.

Cennik modułów reklamowych

Data wydania dodatku: 12 grudnia ‘05
Data dostarczenia materiałów reklamowych: do 8 grudnia ‘05

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Górnicki
Biuro Reklamy Gazety Prawnej
tel. (22) 530 44 44, 530 41 19
faks (22) 530 42 01
e-mail: piotr.gornicki@gazetaprawna.pl
Źródło: ''