Niemiecka Instytucja zajmująca się oceną wpływu różnych zagrożeń na zdrowie ludzkie German Federal Institute for Risk Assessment (BfR, Berlin; www.bfr.bund.de) podała informację na temat możliwego negatywnego wpływu styrenów na zdrowie ludzkie.

W swoim wydaniu Chemicals Act Instytucja ta orzekła, że płynny monomer styrenu może wpływać na powstawanie w organizmie ludzkim guzów chorobowych. Szkodliwy wpływ styrenów poznano już wcześniej badając myszy przez podawanie im inhalacji styrenowych. U zwierząt powstawały guzy złośliwe w płucach.

German Federal Institute for Risk Assessment oświadczył jednocześnie, że ostateczne wnioski zostaną podane po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych badań.

Źródło:
Źródło: ''