Poniżej przedstawiony jest obieg tworzyw sztucznych od przetworzenia do zakończenia cyklu życia wyrobu. Dane dotyczą 27 krajów UE oraz Norwegii i Szwajcarii.

Przetwórcy zużyli w roku 2007 52,2 miliona ton tworzyw sztucznych, o 3% więcej niż w roku 2006. Ze wszystkich zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych w 2007 powstało 24,6 milionów ton odpadów pokonsumeckich, podczas gdy w roku 2006 było to 23,7 miliona. Z tej ilości 50% tworzyw sztucznych zostało poddanych odzyskowi, natomiast reszta trafiła do utylizacji przez składowanie lub spalanie bez odzysku energii. Z tej ilości odzyskanego materiału 5 milionów ton poddano recyklingowi - mechanicznemu i surowcowemu, a z 7,2 miliona ton wyprodukowano energię.

Ogółem w 2007 recyklingiem objęto 20,4% zużytych tworzyw sztucznych, z czego 20,1% stanowił recykling mechaniczny (wzrost o 1,2% w porównaniu z rokiem 2007), a 0,3% recykling surowcowy (spadek o 0,3% w stosunku do roku 2007). Wskaźnik odzysku energetycznego pozostał na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniósł 29,2%, co obrazuje fakt, że specyfika i złożoność planowania technologii zarządzania tym zasobem doprowadzić może do spowolnienia postępu w społeczeństwie. W roku 2007 12,4 miliona ton tworzyw sztucznych trafiło na wysypiska.Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
Źródło: ''