Na opakowaniach kosmetyków, sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej, od piątku (11 marca 2005) powinien znajdować się symbol "otwartego słoiczka" z informacją, jak długo można stosować dany produkt po jego otwarciu.

Wskazówka, jak długo kosmetyk można używać po otwarciu, musi być umieszczona wewnątrz symbolu otwartego słoiczka. Dzięki temu klient będzie mógł łatwo odszukać informację, gdy weźmie produkt do ręki. Jeśli kosmetyk może być używany po otwarciu przez kilka miesięcy, na symbolu słoiczka znajdzie się litera "M".

Etykieta musi także jasno informować, czy kosmetyk zawiera którąś z 26 substancji uznanych za uczulające. Każda taka substancja musi być na opakowaniu określona jako mogąca wywołać alergię. Do tej pory wystarczało, że producent podał szczegółowy skład produktu.

Nowe przepisy nie obowiązują w przypadku kosmetyków, które znalazły się na rynku do 11 marca oraz kosmetyków szczelnie zamkniętych, jak dezodoranty, oraz małe jednorazowe próbki.

"Taka inicjatywa jest dobra zarówno dla konsumentów, jak i całego przemysłu kosmetycznego. Klienci będą mogli teraz otrzymać informacje o produkcie, który nabędą i którego będą używać, a unijny przemysł kosmetyczny będzie także korzystał z jednolitych zasad" ocenił Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Gunter Verheugen.
Źródło: ''