W pierwszej połowie czerwca posłowie zgodzili się na wprowadzenie prostszych oznakowań efektywności energetycznej sprzętów AGD, ułatwiając konsumentom wybór produktów energooszczędnych i umożliwiając obniżenie rachunków za prąd.

Ułatwienia w oznakowaniu efektywności energetycznej sprzętów AGD

Nowa skala efektywności energetycznej od A do G dla sprzętów AGD, która powinna zachęcić również producentów do innowacji i inwestycji w nowe rozwiązania, została przyjęta 535 głosami za, przy 46 głosach przeciw i 79 wstrzymujących się od głosu. 

Konsumentom łatwiej będzie wybierać produkty energooszczędne, co powinno doprowadzić do niższego poboru energii i niższych rachunków za prąd.

Nowe oznakowania oraz nowa skala efektywności energetycznej bez A+/A++/A+++, powinny być dostępne dla klientów w sklepach najwcześniej pod koniec 2019 roku. W celu dostosowania się do ulepszeń w dziedzinie efektywności energetycznej, wszelkie zmiany klasyfikacji oznaczeń mogą być wprowadzane, kiedy 30% sprzętów osiągnie nową, wyższą klasę efektywności A lub kiedy 50% sprzętów osiągnie dwie najwyższe klasy A i B. 

Drukowane etykiety będą umieszczane na produktach, ale wprowadzone zostaną ogólnie dostępne wersje etykiet oraz informacje o produkcie online. W przypadku zmian, które będą miały wpływ na efektywność energetyczną produktu producent powinien poinformować konsumentów. 

Reklamy lub materiały promocyjne produktów również powinny zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej według skali dostępnej na etykiecie, ponadto odbędą się kampanie informacyjne dla konsumentów, w celu zwrócenia uwagi na nowe oznakowania. 

Komisja Europejska ma stworzyć bazę produktów, łącznie z częścią techniczną, która ma pomóc w monitorowaniu dostosowania produktów oraz dodatkowo portal dla konsumentów, dostarczający dodatkowych informacji.

 

Dowiedz się więcej

 

Źródło: Parlament Europejski