Sąd ogłosił upadłość białostockiej Huty Szkła "Biaglass". Wniosek zgłosił poprzedni zarząd spółki, oraz - w odrębnych wnioskach - kilku pracowników spółki.

Załoga HS "Biaglass" przez ostatni miesiąc strajkowała, domagając się m.in. przywrócenia zarządu, który wystąpił o upadłość spółki, a także wypłaty zaległych wynagrodzeń.

Według przedstawiciela związków zawodowych, po decyzji sądu protest zostanie przerwany, aby syndyk "przejmował zakład w ruchu".

HS "Biaglass" zatrudnia ok. 400 pracowników.
Źródło: ''