W Dzienniku Ustaw nr 7, poz. 78, z 23 stycznia 2003 r. opublikowana została ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa czyszcząca). W związku z tym wejdzie ona w życie po upływie 14 dni tzn. 7 lutego.


Źródło: ''