Włókninowe torebki z krepy zawierające DRIERITE mogą być używane do usuwania wilgoci z wnętrza opakowania na czas transportu i przechowywania.

Łatwe do późniejszego usunięcia torebki różnej wielkości są pyłoszczelne i przez wiele miesięcy zabezpieczają zawartość opakowania, pod warunkiem jego odpowiedniej szczelności i odporności na wilgoć.

Typowe zastosowania torebek DRIERITE w opakowaniach:
- Elektronika
- Części metalowe
- Narzędzia
- Żywność
- Lekarstwa
- Materiały higroskopijne
- Instrumenty muzyczne
- Sprzęt fotograficzny
- Baterie
- Sprzęt sportowy
- Broń
- Biżuteria

Torebki osuszające są wypełnione bezwodnym siarczanem wapnia o nazwie handlowej DRIERITE i zamknięte szczelnie na gorąco.

Osuszacz redukuje wilgotność wewnątrz opakowania w czasie nie dłuższym niż 10 godzin. Materiały zapakowane razem z osuszaczem są chronione przed korozją i innym negatywnym wpływem wilgoci. Jest to szczególnie istotne, gdy zapakowane towary są transportowane w zróżnicowanych warunkach pogodowych.
Źródło: ''