W dniach 16-17 października 2012 r., w Warszawie, odbędzie się piąta już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZYSZŁOŚC OPAKOWAŃ Z BIOTWORZYW, której organizatorami są: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej  PRZYSZŁOŚC OPAKOWAŃ Z BIOTWORZYW
Coraz powszechniejsze wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje wzrost obciążeń środowiskowych w postaci zużycia zasobów naturalnych, emisji podczas produkcji, a także zagospodarowania zwiększonej masy odpadów. Jeśli chcemy kontrolować i ograniczać te negatywne skutki, konieczne jest stosowanie tworzyw zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności tworzyw ulegających biodegradacji oraz wytwarzanych z surowców odnawialnych. Rynek tych tworzyw rozwija się mimo kryzysu gospodarczego a czołowe marki z całego świata inwestują w tę technologię. Spodziewany jest jego stały rozwój w ciągu następnych lat.Celem konferencji jest przedstawienie aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju rynku opakowań biodegradowalnych, zaprezentowanie prac badawczych nad nowymi polimerami oraz dodatkami polepszającymi ich właściwości, w tym osiągnięć krajowych jednostek badawczych, a także europejskich i krajowych doświadczeń produkcyjnych oraz wymagań prawnych, jakie opakowania biodegradowalne powinny spełniać (systemy certyfikacji), jak również problematyki odzysku kompostowalnych odpadów opakowaniowych.
Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej będzie skupiać się na zagadnieniach związanych zarówno z produkcją materiałów opakowaniowych nowej generacji, z polimerów przydatnych do recyklingu organicznego, jak i możliwościami ich praktycznego wykorzystania do celów opakowaniowych, a także metodami odzysku i recyklingu powstałych odpadów. Tegoroczna konferencja jest będzie trwała dwa dni. Dzień pierwszy będzie poświęcony polskim doświadczeniom dotyczącym biotworzyw, zwłaszcza z punktu widzenia problemów badawczych. Drugiego dnia zagraniczni goście podzielą się swoimi doświadczeniami produkcyjnymi i rynkowymi.
Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i polskim (tłumaczenie symultaniczne).


Źródło: ''