Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań wspólnie z Polską Izbą Opakowań, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz portalem www.opakowania.com.pl zapraszają studentów, projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2010 i Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2010.

V Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar 2010 i II Krajowy Konkurs Projektów Opakowań Student PakStar 2010

Organizatorzy konkursów zachęcają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe, oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w Światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizowanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization).

Sukcesy poprzednich edycji konkursu PakStar dowiodły, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.

CEL I ZASADY KONKURSÓW

Celem konkursu PakStar i jego odmiany Student PakStar jest wyrażenie uznania oraz nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Zasady i warunki udziału w konkursach wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.cobro.org.pl; www.pio.pl; www.asp.waw.pl; www.taropak.pl; www.opakowania.com.pl. Zasady te wynikają z postanowień regulaminów konkursów WorldStar i WorldStar Student Award.

Ze względu na różnice w wymaganiach formalnych, sposobie przeprowadzania i nagradzania w obydwu konkursach, ich regulaminy oraz zaproszenia do udziału zostaną rozesłane oddzielnie: na konkurs PakStar roześle je COBRO, natomiast na konkurs Student PakStar – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA i KRYTERIA OCENY

Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie: PakStar 2010 mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, zwane dalej „wzorami”, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

Komisja Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań - dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria:

nowoczesność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych,
przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania,
ochrona zawartości,
walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe.

WYNIKI KONKURSÓW

Wyniki Konkursu, ogłoszone będą w dniu 31 lipca w Komunikacie Komisji Konkursowej, rozpowszechnianym w czasopismach fachowych, w odrębnej publikacji przygotowanej przez COBRO, na stronach internetowych: COBRO www.cobro.org.pl: PIO www.pio.org.pl: MPT www.taropak.pl oraz Internetowego Serwisu Branżowego www.opakowania.compl, podczas konferencji, seminariów i innych imprez oraz spotkań, organizowanych przez COBRO lub PIO.

Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku LAUREATÓW na Targach TAROPAK 2010, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.
Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku PakStar oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych.

Nagrody i wyróżnienia, przyznane w obu konkursach, upoważniają Laureatów do ubiegania się o trofea światowych konkursów opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award.
Dotychczasowi Laureaci Światowego Konkursu Opakowań WorldStar z Polski:

Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa - pudełko do detalicznej sprzedaży i prezentacji kosmetyków (WorldStar 2003)
Ecolean Poland Sp. z o.o., Jaworowa Raszyn - folia Lean Cover Carbon Black (LCCB) do pakowania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (WorldStar 2004)
Hartmann Polska Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski – opakowanie do jaj iMAGICTM (WorldStar 2004)
MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., Rzeszów - worek do nawozów mineralnych (WorldStar 2004)
OWENS ILLINOIS Polska S.A. Jarosław i AGROS NOVA Sp. z o.o., Warszawa - słoik szklany do dżemu o nazwie „Łowicz Czeko Dżemi” (WorldStar 2006)
Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa - opakowanie prezentacyjne z tektury falistej do wieszaków na krawaty (WorldStar 2006)
Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o., Działdowo - Butelki szklane serii „FLAME” do wód toaletowych i perfum (WorldStar 2006)
Goodwell Polska Sp. z o.o., Gryfice - Opakowanie z tektury falistej – wkład do wózków sklepowych (WorldStar 2006)
DS. Smith Polska S.A.- opakowanie tekturowe zintegrowane z paletą (WorldStar 2008)
Smurfit-Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku - opakowanie do przesyłek kurierskich dla zestawu odżywek witaminowych (WorlStar 2008).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać w terminie do 31 maja 2010 na adres:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
02-942 Warszawa
ul. Konstancińska 11


Regulamin i formularz zgłoszeń:

REGULAMINPakStar2010 [attach]attach1[/attach]

REGULAMINStudentPakStar2010 [attach]attach2[/attach]Zainteresowani udziałem w konkursach proszeni są o podanie danych adresowych w celu przesłania zaproszenia i regulaminu wraz z formularzem zgłoszenia udziału lub zapoznania się z regulaminami i pobrania formularzy ze stron internetowych organizatorów.

Informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze Konkursu pod numerem telefonu 022 842 20 11 w. 40 oraz na stronach internetowych:
COBRO: www.cobro.org.pl
PIO: www.pio.org.pl
ASP: www.asp.waw.pl
MTP: www.taropak.pl
Internetowy Serwis Branżowy: www.opakowania.com.pl

Tak wyglądała edycja z 2008 roku
WYNIKI PakStar 2008

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Źródło: ''