Data publikacji: .

1 stycznia 2019 r. w Niemczech wchodzi w życie nowa Ustawa o Opakowaniach (VerpackG), wraz z którą zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące opakowań.

VerpackG - nowe obowiązki dla przedsiębiorców działających na rynku niemieckim

Niemiecka ustawa o opakowaniach - VerpackG (Verpackungsgesetz) przede wszystkim kierowana jest do sklepów internetowych oraz wszystkich innych przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek niemiecki opakowania

Wszyscy sprzedawcy zagraniczni, którzy dostarczają do klientów na terenie Niemiec towar w opakowaniach takich jak: pudełka kartonowe, koperty czy folia bąbelkowa, niezależnie od ilości tych opakowań, do 31 grudnia 2018 r. powinni dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID (Zentrale Stelle Verpackungsregister). System ten jest dostępny pod adresem: https://lucid.verpackungsregister.org/

Po dokonanej rejestracji przedsiębiorcy będą zobowiązani do szacunkowej deklaracji rodzaju i masy opakowań, które będą wprowadzać na rynek niemiecki w kolejnym roku. 

Na podstawie zgłoszenia ustalone będą konkretne wysokości opłat recyklingowych, które w związku z wprowadzaniem opakowań na rynek niemiecki, przedsiębiorca będzie zobowiązany uiścić.

Wysyłka do Niemiec dużych ilości opakowań będzie się wiązała z dodatkowymi obowiązkami. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzą w danym roku na rynek niemiecki co najmniej 80 ton opakowań szklanych, 50 ton opakowań z papieru lub 30 ton opakowań z tworzyw sztucznych, będą zobowiązani do złożenia do 15 maja następnego roku dodatkowej deklaracji uzupełniającej.

Przedsiębiorcom, którzy nie spełnią nowych wymogów grożą surowe kary administracyjne. Za brak rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań może zostać nałożona kara nawet do 200 000 euro. 

 

Dowiedz się więcej o VerpackG


Komentarze

  • B2B

    Czy ustawa dotyczy również firm działających wyłącznie w sektorze B2B, operujących na rynku niemieckim za pośrednictwem dystrybutora (także B2B)?