Data rozpoczęcia
2016-06-14
Data zakończenia
2016-06-15
Miejsce
Łódź
Organizator
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2016 r. Tematem przewodnim wydarzenia będzie: Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne.

VI Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – opakowania

Podczas konferencji, która odbędzie się w Łodzi poza poruszeniem głównych aspektów organizacyjnych, przedstawione zostaną nowe trendy i kierunki oraz aktualny rynek surowców wtórnych. Celem wydarzenia jest pomoc dla przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w świetle zmian przepisów, które ostatnio miały miejsce.

Na konferencji przedstawione zostaną 3 główne bloki tematyczne:

  • Aspekty prawne odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce,
  • Aspekty ekonomiczne odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce,
  • Aspekty organizacyjne odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Podczas konferencji odbędzie się Gala Finałowa Konkursu Przedsiębiorca Efekywny Surowcowo. Pomaga on propagować proekologiczne zachowania przedsiębiorców oraz wskazywanie negatywnych dla środowiska przykładów ich działań.

Dowiedz się więcej o konkursie

Konferencja ma pozwolić na podjęce tematu świadomych działań zapobiegających powstawaniu odpadów, ekologicznego projektowania opakowań, które nie będą negatywnie wpływały na środowisko. Ponadto wydarzenie ma pomóc przedsiębiorcom efektywnie wykorzystywać zasoby. 

Sprawdź szczegóły konferencji