Już niedługo do Senatu trafi ustawa o oznakowaniu wyrobów tytoniowych, które nie będą mogły zwierać na opakowaniach papierosów nazw i symboli sugerujących, że sprzedawany wyrób jest mniej szkodliwy od innych. Chodzi np. o nazwy "light" czy "mild". Karą za złamanie zakazu będzie 200 000 zł grzywny, ograniczenie wolności lub obie kary łącznie.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Zgodnie z nowelą na paczkach wyrobów tytoniowych znajdą się poważniejsze niż dotychczas ostrzeżenia co szkodliwości wyrobów. Ostrzeżeń ma być dwa – jedno powszechne i jedno dodatkowe.

Będzie też musiała znaleźć się informacja o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w jednym papierosie. Z opakowań znikną natomiast nazwy "light", "mild" oraz wszystkie inne nazwy oraz znaki (symbole) sugerujące, że sprzedawany wyrób jest mniej szkodliwy od innych.

Zabronione pod groźbą grzywny 500 000 zł będzie stosowanie w procesie produkcji papierosów dodatków zwiększających właściwości uzależniające od nikotyny.

Nowela nakłada nowe obowiązki na producentów i importerów wyrobów tytoniowych. Nie później niż do końca grudnia każdego roku będą oni musieli przedstawiać ministrowi zdrowia wykaz wszystkich dodatków i ilości, używanych w danym roku do produkcji wyrobów tytoniowych, według marek i rodzajów.

Wyroby niespełniające nowych warunków będą mogły być produkowane nie dłużej niż przez 8 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli.


Źródło: ''