Potentat handlowy Wal-Mart zamierza wprowadzić pięcioletni plan redukcji ilości opakowań w swoich domach handlowych o 5%. Firma zamierza w ten sposób zmniejszyć obciążenie środowiska wywołane zużytymi opakowaniami.

Wydawać by się mogło, że 5% nie jest znaczącą wartością jednak analizy przeprowadzone przez specjalistów wykazały że 5% ograniczenie ilości opakowań produktów sprzedawanych w domach handlowych Wal-Mart może dać wymierne korzyści w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Firma może bowiem wywrzeć wpływ na swoich dostawcach produktów (jest ich około 60 000!) aby rezygnowali z opakowań obciążających środowisko bądź wręcz z nich rezygnowali przechodząc na np. na transport wybranych produktów „luzem” bez opakowań. W niektórych przypadkach jest to niemożliwe, ale firma Wal-Mart sądzi, że 5% zmniejszenie ilości opakowań jest realne.

Wg specjalistycznych analiz i modelowania komputerowego inicjatywa Wal-Mart może zapobiec wydzielaniu się do atmosfery 667 000 ton dwutlenku węgla. Dzięki niej na drogach rocznie będzie mniej o 213 000 ciężarówek transportowych. Sam Wal-Mart może zaoszczędzić przez pięć lat blisko 3,4 mld USD.

Oczywiście sukces programu Wal-Mart uzależniony jest od konsumentów. To od ich wyboru zależy czy zmienią oni swoje zachowania przy wyborze produktów charakteryzując się opakowaniami nie obciążającymi środowiska bądź kupując produkty opakowane tylko w koniecznym przypadku.

Wal-Mart Stores, Inc. to amerykańska sieć supermarketów założona w 1962 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na świecie sprzedawcą licząc wg przychodów. W 2005 roku Wal-Mart zanotował czysty zysk na poziomie 10,3 mld USD, przy obrotach 285,2 mld USD. Według nieoficjalne klasyfikacji Wal-Mart uplasowałby się wśród gospodarek narodowych na 33 miejscu między Ukrainą i Kolumbią.

Wal-Mart to największy sprzedawca na świecie pod względem zatrudnienia - zatrudnia bowiem na całym świecie w swoich domach handlowych i firmach związanych blisko 1.8 mln pracowników. W USA w sieci sklepów Wal-Mart pracuje 1.3 mln pracowników.

W zeszłym roku Wal-Mart poinformował o planach wejścia na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i Polski.

Źródło: www.walmartfacts.com, Wikipedia
Źródło: ''