Analitycy CAIB rekomendują kupno akcji Frantschach Świecie. Cena docelowa walorów została określona na 62 zł. Wyniki finansowe spółki posiadają wciąż znaczny potencjał wzrostowy. Optymistyczny wariant osiągnięcia wyników finansowych zakładają analitycy CAIB także na rok 2006 w przeciwieństwie do analityków Millennium DM, którzy akcje Świecia wycenili na 46,20 zł i zalecają ich redukowanie.

W ubiegłym roku spółka zarobiła na czysto ponad 310 mln zł, w kolejnych latach ma być nieco mniej, jednak wciąż będą rosły przychody spółki.

Z ubiegłorocznych ponad 1,3 mld zł mogą one zwiększyć się do ponad 1,4 mld w tym oraz do 1,6 mld zł przyszłym roku. Tegoroczny wynik netto może być niższy z powodu rosnących cen drewna oraz silniejszego złotego.

Wg sporządzonego przez analityków CAIB raportu euro nie powinno już tanieć, gdyż jego średnioroczny kurs, uwzględniany w kalkulacjach wyników, przyjęto na 4,07 zł w tym roku oraz 4,22 zł w roku 2006.

Relacje walutowe są istotnym czynnikiem ryzyka, z drugiej jednak strony część ich negatywnego wpływu udaje się spółce neutralizować poprzez transakcje zabezpieczające.

Spółce sprzyja też wzrostowy trend cen papieru opakowaniowego. W kwotowaniach wyrażanych w euro ceny wzrosły w ubiegłym roku o 10 proc.

Wysoki zysk, jaki spółka osiągnęła w zeszłym roku, jest podstawą do wypłaty wysokiej dywidendy. Wg raportu CAIB będzie to 6,20 zł na akcję. Może to stymulować zakupy walorów spółki i wzrost notowań.
Źródło: ''