Autor: Magdalena Ankiel-Homa

WARTOŚĆ KOMUNIKACYJNA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH
Zasadniczym celem poznawczym pracy jest identyfikacja i wyodrębnienie znaków, generujšcych wartość komunikacyjną opakowań jednostkowych, oraz ocena ich wpływu na postrzeganie, postawy i decyzje nabywcze konsumentów w stosunku do wybranych produktów mleczarskich.

SPIS TREŚCI:


Wstęp 5

Rozdział 1
Opakowanie jednostkowe w procesie podejmowania decyzji nabywczych konsumenta 13
1.1. Pojęcie, klasyfikacja i funkcje opakowań 13
1.2. Opakowanie jednostkowe jako instrument marketingu 21
1.3. Rola opakowań jednostkowych w decyzjach nabywczych
konsumenta 30

Rozdział 2
Rola i miejsce opakowań jednostkowych w komunikacji marketingowej 48
2.1. Istota, pojęcie i narzędzia procesu komunikacji marketingowej 48
2.2. Opakowanie jednostkowe jako zespół znaków w komunikacji marketingowej. 65
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacja znaków 65
2.2.2. Klasyfikacja znaków i kodów opakowań jednostkowych 71

Rozdział 3

Rola opakowania jednostkowego w procesie zakupu produktów mleczarskich 82
3.1. Charakterystyka badań konsumenckich 82
3.1.1. Przedmiot badań 83
3.1.2. Cel i metodyka badań 89
3.1.3. Dobór jednostek badawczych 93
3.2. Analiza znaków i kodów opakowań jednostkowych badanych produktów mleczarskich 100
3.3. Identyfikacja elementów komunikacyjnych opakowań jednostkowych istotnych w procesie zakupu produktów mleczarskich 107
3.4. Opakowanie jednostkowe jako determinanta zakupu produktów mleczarskich 113
3.5. Identyfikacja kluczowych znaków opakowań jednostkowych, wpływających na decyzje zakupu produktów mleczarskich 119

Rozdział 4
Znaki opakowań jednostkowych jako nośnik komunikatów znaczeniowych o produkcie i opakowaniu 132
4.1. Komunikaty znaczeniowe opakowań j ednostkowych produktów mleczarskich 13 2
4.2. Identyfikacja i pomiar znaczeń konotacyjnych opakowań jednostkowych produktów mleczarskich metodą dyferencjału semantycznego Osgooda 141
4.3. Identyfikacja treści społeczno-kulturowych komunikowanych przez opakowania jednostkowe produktów mleczarskich 159

Rozdział 5

Wartość informacyjna znaków opakowań jednostkowych produktów mleczarskich 178
5.1. Identyfikacja i analiza determinant wartości informacyjnej opakowań jednostkowych produktów mleczarskich 178
5.2. Identyfikacja kluczowych informacji zakodowanych na opakowaniach, wpływających na decyzje zakupu produktów mleczarskich 190
5.3. Analiza semiotyczna znaków, tworzących wartość informacyjną opakowań jednostkowych produktów mleczarskich 201

Zakończenie 212
Załączniki 221
Bibliografia 245
Spis tabel 259
Spis rysunków 262

263 strony, B5, oprawa miękkaŹródło: ''