WasteMaster – który wprowadził pierwszą w Polsce internetową platformę obrotu odpadami – rozwija kolejną funkcję i oferuje kompletną usługę zagospodarowania odpadów. Jest ona skierowana do przedsiębiorstw. Zapewnia im wyszukanie najkorzystniejszych ofert utylizacji odpadów i pewnych partnerów biznesowych.

WasteMaster, integrując zróżnicowany rynek odpadowy, zaczął działalność od modelu marketplace. W jego ramach firmy wystawiają w aplikacji swoje odpady i wybierają ofertę spośród propozycji kupna z rynku odpadowego. Obecnie twórcy aplikacji poza miejscem do integracji rynku proponują również model SaaS (ang. software as a service), w którym działa nowa funkcja Sprzedaj z WasteMaster, kierowana do firm z wpisem do BDO.

Rozwiązanie polega na zaplanowaniu przez WasteMaster procesu zagospodarowania odpadów z przedsiębiorstwa. Usługa dotyczy wszystkich rodzajów odpadów dostępnych w aplikacji i w zależności od frakcji zapewnia ich sprzedaż lub odpłatny odbiór na najkorzystniejszych dostępnych warunkach. Twórcy WasteMaster kierują nową funkcję m.in. do producentów i firm usługowych oraz do podmiotów z rynku odpadowego.

Udostępniamy użytkownikom wybór między wystawieniem ogłoszenia w aplikacji a zleceniem WasteMaster znalezienia odbiorcy danych odpadów. Z naszego doświadczenia wynika, że kontakty z rynkiem odpadowym w firmie można znacznie usprawnić przez skorzystanie z usług branżowców. Dzięki temu firmy mogą skoncentrować się na swojej działalności, a jednocześnie z naszym wsparciem uzyskać najlepsze warunki sprzedaży czy utylizacji odpadów – mówi Krzysztof Kowalski, lider projektu w zakresie gospodarki odpadami w WasteMaster.

Usługa przed wprowadzeniem do aplikacji została przetestowana z udziałem wybranej grupy firm, dla których WasteMaster zaplanował sprzedaż kilkuset ton odpadów z różnych frakcji.

Jak znaleźć pewnego odbiorcę odpadów

Konieczność pozbycia się wytwarzanych odpadów stoi przed wszystkimi firmami, które je wytwarzają, w tym np. fabrykami, sklepami, warsztatami samochodowymi czy firmami transportowymi. Każda z nich, gdy chce się pozbyć odpadów, musi porównać oferty, co na polskim, wciąż nietransparentnym rynku obrotu odpadami pochłania znaczną ilość czasu.

Na proces wyboru firmy odbierającej odpady składa się kilka elementów. Po pierwsze, ustalenie szczegółów logistycznych: transportu odpadów, miejsca ich odbioru, miejsca ważenia odpadów, sposobu i miejsca załadunku oraz strony odpowiedzialnej za załadunek. Po drugie, wynegocjowanie jak najlepszych warunków finansowych transakcji oraz wybór sposobu i terminu płatności. W tym przypadku istotny jest rodzaj odpadów, ponieważ firma pozbywająca się ich może na tym zarobić lub przeciwnie – dopłacić do odbioru, kiedy pozbywa się np. odpadów budowlanych i remontowych czy zmieszanych odpadów opakowaniowych. Po trzecie, każdego potencjalnego odbiorcę należy sprawdzić pod kątem aktualności wpisu do BDO, pozwolenia na zagospodarowanie danego typu odpadu, a także kondycji finansowej.

Przedsiębiorcy mogą zlecić te działania WasteMaster, który zorganizuje i sfinalizuje cały proces. Narzędzie Sprzedaj z WasteMaster skierowano do firm z wpisem do rejestru BDO, które chcą bezpiecznie i korzystnie sprzedać odpady. Za tę usługę spółka pobiera z góry podaną prowizję w wysokości od 5% do 10% kwoty transakcji.

Usługa Sprzedaj z WasteMaster jest już dostępna w wersji przeglądarkowej aplikacji, a także w wersji mobilnej na urządzeniach z systemami Android i iOS oraz w Huawei AppGallery.

Jedna platforma, wiele rozwiązań

WasteMaster rozwija kolejne możliwości zbytu odpadów, różnicując ofertę i dążąc do zapewnienia maksymalnej przejrzystości rynku.

W ramach aplikacji są obecnie dostępne funkcje:

  • marketplace z możliwością wystawienia oferty na odbiór dowolnej ilości odpadów,
  • nieodpłatnego wyszukania lokalnych firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami za pośrednictwem Algorytmu Odpadowego (w tym wypadku WasteMaster zapewnia wstępny zestaw informacji o kontrahencie, a firma sama się z nim kontaktuje),
  • kompleksowej obsługi w Sprzedaj z WasteMaster.

Twórcy aplikacji zapowiadają, że jej użytkownicy mogą się wkrótce spodziewać m.in. wprowadzenia możliwości pełnego outsourcingu wytwarzanych odpadów.