Od nowego roku wchodzi w życie wiele proekologicznych ustaw, którę będą zmuszać producentów opakowań do "reaktywowania" zużytych produktów.

Jedna z nowych ustaw, która wchodzi od 1 stycznia 2002 r. mówi, iż firmy mają obowiązek realizacji ustalonych poziomów odzysku odpadów. Przedsiębiorcy, którzy nie odzyskają wymaganej ilości odpadów zostaną obciążeni opłatą produktową. Jej wysokość zależeć będzie od różnicy między założonym poziomem odzysku a faktycznie zrealizowanym. Odzysk można prowadzić samodzielnie lub za pośrednictwem specjalnej organizacji.

Ocenia się, iz wiele z fimr nie stać będzie na samodzielne zagospodarowanie odpadami. Spowoduje to powstanie wielu nowych jednostek, które przejmą obowiązki producentów opakowań. Branżę recykligową czekają tłuste lata. Szacunki wskazują, że na przetwarzanie odpadów będzie przeznaczone 1-2 mld zł. Jednak organizacje producentów obawiają się, że ponoszenie opłat produktowych przez firmy może spowodować do 2007 r. wzrost cen produktów o 500 mln zł.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 25 mkw., sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, obowiązek posiadania w ofercie podobnych produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku. W przeciwnym razie mogą spodziewać się kary grzywny. Obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. mają obowiązek prowadzać na własny koszt selektywną zbiórkę odpadów. Ustawa stanowi, że producenci i importerzy powinni wyraźnie znakować swoje opakowania, wskazując rodzaj materiałów z jakich zostały wykonane, możliwość ich wielokrotnego użytku oraz przydatność do recyklingu. Sprzedawcy zostali zobowiązani do informowania użytkowników opakowań o możliwościach odzysku, właściwego postępowania z odpadami oraz zastosowanych oznaczeń produktów. Wraz z nowymi ustawami wejdą w życie rozporządzenia wykonawcze. Określają poziomy recyklingu i odzysku na lata 2002-2007 oraz stawki opłat produktowych. Specjaliści uważają, że zbyt wysoki jest docelowy poziom dla opakowań z tworzyw sztucznych. - Wynosi on 25 proc. na 2007 r. Dla porównania, w krajach UE przewidziany jest 15-proc. na każdy materiał. W kilku krajach ten poziom jest co prawda wyższy, ale w większości nie przekracza 15 proc. Projekt dyrektywy opakowaniowej UE, który ma być przyjęty w przyszłym roku, zakłada podniesienie minimalnego wskaźnika odzysku i recyklingu w 2006 r. do 20 proc.
Źródło: ''