Zwiększyła się liczba przejść granicznych, którymi może odbywać się międzynarodowy obrót odpadami.

Na granicy z Czechami są to następujące przejścia drogowe: Cieszyn-Boguszowice, Kudowa-Słone oraz kolejowe: Chałupki, Międzylesie, Mieroszów, Zawidów, Zebrzydowice. Na granicy z Niemcami przejścia drogowe: Gubinek, Jędrzychowice, Kołbaskowo, Olszyna i kolejowe: Kostrzyn, Kunowice, Węgliniec.

(Dz. U. nr 191, poz. 1599)
Źródło: ''