Pod koniec stycznia Kathleen M. Bader objęła funkcję przewodniczącej, prezesa i dyrektora naczelnego firmy Cargill Dow LLC.

Cargill Dow to wspólne przedsięwzięcie firm Dow Chemical Company i Cargill Incorporated stanowiące jedną z najważniejszych inwestycji obu przedsiębiorstw w rozwój nowej działalności tej firmy oraz w ekologiczne środki chemiczne. Spółka zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą pierwszych na świecie wprowadzonych do obrotu handlowego żywic uzyskiwanych z odnawialnych zasobów - dekstrozy kukurydzianej.

Bader była wieloletnim pracownikiem firmy Dow miedzy innymi pełniła funkcję prezesa grupy Produkty styrenowe i opracowane inżynieryjnie, a ostatnie trzy lata była członkiem Zespołu Zarządzającego firmy Dow.

Firma Cargill Dow LLC założona w 1997 r., ma swoją siedzibę w Minnetonka, Minnesota. Jest to pierwsza firma oferująca swoim klientom polimery uzyskiwane całkowicie z corocznie odnawialnych zasobów naturalnych, których koszt i efektywność są bardziej atrakcyjne od konkurencyjnych materiałów z włókien tradycyjnych stosowanych w opakowaniach. Przełom w działalności firmy nastąpił dzięki zastosowaniu tej unikalnej technologii w przetwarzaniu naturalnych cukrów roślinnych. W efekcie uzyskano opatentowany polimer polilaktydu.
Źródło: ''