Data rozpoczęcia
2014-02-13
Data zakończenia
2014-02-15
Miejsce
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Gdańsk, ul. Lęborska 3b

CEL SZKOLENIA: przygotowanie managerów do projektowania systemu zarządzania wynikami, poprzez: budowanie piramidy celów w odniesieniu do całej firmy, projektowanie wizualnych narzędzi monitoringu wyników i inicjowania działań doskonalących, raportów do prezentowania wyników, definiowanie standardów w zakresie prowadzenia spotkań i zarządzania systemem wskaźników i ich rezultatów. Poznanie techniki rozwiązywania problemów takich jak: 5WHY, Root causes, Pareto czy Ishikawa.

Forma: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: managerowie i liderzy lean, kierownicy i szefowie produkcji/logistyki/usług, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, koordynatorzy ciągłego doskonalenia, project managerowie, specjaliści ds. zarządzania procesem, inżynierowie produkcji.

Cena: 440-660 zł/dzień

Więcej informacji na stronie internetowej www.lean.info.pl lub pisząc na e-mail: ahromiak@lean.info.pl