Przewodnictwo cieplne - Wzrasta gdy stosowane są napełniacze metaliczne. Maleje gdy zmienia się budowę tworzywa na porowatą. Przy wzroście temperatury przewodność cieplna rośnie szybciej dla tworzyw o budowie liniowej.

Rozszerzalność cieplna - Przy współpracy tworzyw sztucznych z innymi materiałami lub tworzywami należy dobrać współczynnik rozszerzalności cieplnej. Najniższy współczynnik rozszerzalności cieplnej posiadają tworzywa o napełniaczu z włókna szklanego i fenoplasty. Odpornosć cieplna - Wzrost odporności cieplnej uzyskuje się poprzez wprowadzenie atomów F, Si, O do łańcucha głównego polimeru.