Taki wniosek wpłynął do szefa Parlamentu Europejskiego ze względu na brak publikacji naukowych kryteriów dla związków endokrynnie czynnych, czyli substancje szkodliwe zawarte w opakowaniach.

Wotum nieufności dla Komisji Europejskiej

12 maja w Strasburgu wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki ogłosił wpłynięcie wniosku o wotum nieufności wobec KE. Wniosek złożył włoski europoseł Piernicola Pedicini z eurosceptycznej frakcji Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. Ostateczne głosowanie zaplanowano na czerwcowej sesji PE. Jeśli uda się uzyskać poparcie większości dwóch trzecich europosłów uczestniczących w głosowaniu, a tym samym większości członków PE, KE będzie musiała ustąpić.

Wnioskodawcy są zdania, że Komisja Europejska nie opublikowała naukowych kryteriów pozwalających wyróżnić związki endokrynnie czynne(EDC), czyli substancje zaburzające działania układu hormonalnego człowieka. Substancje, o których mowa wykorzystywane są w przemyśle, przede wszystkim jako składowe plastików, opakowań produktów żywnościowych, kapsułek leków oraz w kosmetykach.

Wotum nieufności spowodowane jest brakiem działań Komisji w tej kwestii. Już w 2013 roku miała ona przyjąć regulacje dotyczące EDC. Z końcem roku 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że działania KE narusza prawo unijne. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne wyróżnia ponad 800 związków, które wykazują zdolność zaburzenia czynności układu dokrewnego. Wykorzystanie tych związków może prowadzić do zaburzeń płodności, zaburzeń rozwoju narządów płciowych, zachorowań na raka hormonozależnego (m.in. raka sutka, gruczołu krokowego, jajnika i jąder), uszkodzeń płodu, w tym zaburzeń rozwoju jego układu nerwowego, a nawet do zaburzeń metabolizmu, otyłości, cukrzycy itp.

Unia Europejska po raz pierwszy zajęła się tematem EDC już pod koniec lat 90. Podejmowane były rozmaite działania, jak choćby Europejska Strategia ds. EDC (w 1999 r.) czy program REACH (Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja i Restrykcja Substancji - 2007 r.). Nadal jednak nie wypracowano spójnej polityki UE dotyczącej szkodliwych związków. Ustalenie tej listy nie jest łatwe ze względu na złożoną grupę związków, zarówno syntetycznych, jak i występujących naturalnie, na które narażani się podczas pożywania posiłków, picia skażone wody czy oddychania zatrutym powietrzem. Wśród groźnych substancji wyróżniamy: bisfenol A (BPA) - wykorzystywany w plastikowych opakowaniach żywności, butelkach, opakowaniach płyt CD czy DVD, a nawet plombach i soczewkach kontaktowych, ftalany (PAE) - w osłonkach leków, detergentach i zabawkach dziecięcych czy polichlorowane bifenyle (PCB) - wykorzystywane np. do produkcji transformatorów i płynów chłodzących.