Zastąpienie opakowań z tworzyw sztucznych opakowaniami z innych materiałów zwiększyłoby ogólną masę opakowań o średnio 3,6 raza.

Zastąpienie opakowań z tworzyw sztucznych opakowaniami z innych materiałów zwiększyłoby ogólną masę opakowań o średnio 3,6 raza.
Zapotrzebowanie na energię w całym cyklu życia wzrosłoby 2,2 raza tj. o 1,24 mld GJ rocznie co odpowiada 27 mln t oleju opałowego lub 20 mln ogrzanych mieszkań
Emisja gazów cieplarnianych wzrosłaby o 2,7 raza czyli o 61 mln ton równoważnika CO2 rocznie, co odpowiada rocznej emisji wytwarzanej na drogach przez 21 mln samochodów lub rocznej emisji CO2 takiego kraju jak Dania

Wg Denkstatt wszystkie 7 grup opakowań z tworzyw sztucznych, które wzięto pod uwagę w analizie, wykazuje większe korzyści dla środowiska niż gdyby zastosować opakowania z materiałów alternatywnych. Na ten pozytywny wynik mają wpływ zarówno większe oszczędności w fazie użytkowania wyrobu, jak i korzyści wnoszone przez recykling i odzysk po zakończeniu cyklu życia wyrobu.

Ale to nie jedyne wartości dodane, wynikające z wykorzystania tworzyw sztucznych w opakowaniach. Dzięki pakowaniu świeżej żywności w takie opakowania, straty żywności są o co najmniej 10% mniejsze niż w przypadku opakowań z alternatywnych materiałów, co oznacza oszczędności emisji CO2 o 22 mln t. Na przykład w przypadku pakowania mięsa oszczędności emisji są 13 razy większe, niż emisja CO2 powstająca przy produkcji opakowania z tworzyw sztucznych.

Pełna wersja (w języku polskim), dostępna jest [attach=attach1]TUTAJ [/attach]
Źródło: ''