Ricoh i The Economist Intelligence Unit (EIU) prezentują szczegółowy raport dotyczący wpływu technologii na organizacje od dziś aż do roku 2020. Raport EIU, sponsorowany przez Ricoh, pokazuje, że rozwój istniejących technologii wciąż będzie miał istotny wpływ na modele biznesowe i stosowane przez firmy praktyki.

Firmy nie będą w stanie uciec przed skutkami zmian technologicznych. Organizacje dysponujące elastycznymi procesami, strukturami i odpowiednimi narzędziami będą w stanie szybko się dostosować, a zmiany powodowane przez technologie okażą się dla nich pozytywnie stymulujące.

Potrzeba wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach ze względu na nowe technologie wynika głównie ze zwiększenia taniej mocy obliczeniowej, pojemności pamięci masowej i przepustowości, dostępnych dzięki „chmurze”. Raport ukazuje również, że organizacje będą w coraz szybszym tempie gromadziły coraz większe ilości danych z coraz większej liczby różnorodnych źródeł – trend ten jest znany jako wielkie zbiory danych („big data”). Ponadto wzrost popularności komunikacji wideo, mediów społecznościowych i innych narzędzi sprawi, opanują one również obszar biznesowy. Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się nowych technologii, obecne znajdą nowe zastosowania, co będzie skutkowało wprowadzeniem radykalnych zmian w modelach biznesowych.

Carsten Bruhn, wiceprezes w Ricoh Europe PLC, mówi: „Nowe technologie same w sobie nie pomogą firmom w nadążaniu za zmianami niezbędnymi do przetrwania i rozwoju. Za technologią kryją się procesy biznesowe - należy zrobić ich przegląd i zoptymalizować je w celu dodania prawdziwej wartości biznesowej. Najważniejszym elementem tej zmiany jest dostęp pracowników do informacji, poprawa współpracy i zachęta do dzielenia się wiedzą. Liderzy biznesowi powinni wybrać partnerów, którzy pomogą w stopniowym i skutecznym wdrożeniu tych zmian. Wdrażanie nowych technologii tylko po to, aby osiągnąć korzyści z krótkoterminowego wzrostu wydajności, nie jest już opłacalne.”

Innowacyjne procesy pracy są niewątpliwie bardziej istotne dla zmian w modelu biznesowym niż innowacje technologiczne. Wprowadzenie w 2008 roku pierwszego internetowego sklepu firmy Apple - App Store, nie było wprowadzeniem zupełnie nowej technologii, ale zmianą dotychczasowych sposobów wprowadzania i dystrybuowania oprogramowania. eBay i Facebook również zdobyły wiodące pozycje dzięki tworzeniu nowych modeli biznesowych z istniejących już technologii.

Z raportu wynika również, że:

• Tylko nieliczne branże pozostaną niezmienione przez technologię. 6 na 10 liderów biznesowych biorących udział w badaniu uważa, że rynki, na których działają obecnie będą się znacznie różnić od tych z 2020 roku.

• Ponieważ transakcje są zautomatyzowane, a współpraca staje się coraz bardziej wirtualna, zmieni się przeznaczenie fizycznych magazynów i biur. Na przykład operacje bankowe są już teraz w dużym stopniu zautomatyzowane, a placówki banków stanowią raczej centra doradcze.

• Do roku 2020 to klienci będą stanowili główne źródło pomysłów na nowe produkty i usługi, zastępując tradycyjne działy badań i rozwoju. Respondenci uważają także, że klienci będą stanowili równie znaczące źródło pomysłów na ulepszanie procesów biznesowych jak pracownicy.

• Nastąpi zmiana w kierunku zdecentralizowanego procesu podejmowania decyzji – 63 proc. liderów biznesowych przewiduje zwrot w kierunku zdecentralizowanych struktur biznesowych. Według respondentów odpowiedzialność za podejmowane decyzje biznesowe należeć będzie już nie do centralnego zarządu, a do indywidualnych pracowników.

• Przedsiębiorstwa z roku 2020 będą tak przejrzyste, jak nigdy dotąd. Ciężko będzie ukryć usługi niskiej jakości, wysokie ceny czy niepopularne praktyki. Technologia sprawi, że będą one znacznie bardziej widoczne dla klientów.

Raport, zatytułowany “The future of technology disruption in business’” jest oparty na badaniu przeprowadzonym przez The Economist Intelligence Unit i sponsorowanym przez Ricoh. Jest najpełniejszą i najaktualniejszą analizą wpływu technologii na pracę i życie w przyszłości. Raport został stworzony na podstawie wywiadów z 567 liderami biznesowymi z całego świata, z 20 sektorów. 46 proc. respondentów to kadra zarządzająca z organizacji o różnej wielkości, z których 43 proc. osiąga roczne przychody na poziomie 500 milionów dolarów lub więcej.

Pełny raport i streszczenie można pobrać ze strony: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/pl.

Wpływ technologii na biznes będzie poruszany na konferencji Technology Frontiers, która odbędzie się w dniach 22-23 marca. Konferencję można oglądać na żywo, wystarczy wejść na stronę: http://economistconferences.wavecastpro.com/technologyfrontiers
Źródło: ''