Flexo2005 to ekspozycja poświęcona zagadnieniom fleksografii, która odbyła się w dniach 15-17 marca 2005 w Birmingham. Oferta zaprezentowana na targach przez 100 wystawców objęła pełny zakres procesu technologicznego począwszy od reprodukcji, wykonania form drukowych poprzez druk i przetwórstwo.

Maszyny drukujące oraz przetwórstwo obejmowały zarówno wąską i szeroką wstęgę.
Ofertę wystawową dopełniały 3 pisma branżowe oraz angielska organizacja fleksograficzna. Wysoki odsetek - ok. 40 % wystawców tegorocznej edycji posiada w naszym kraju swoje bezpośrednie przedstawicielstwa lub reprezentowany jest przez polskie firmy handlowe.

Zainteresowanie zwiedzających wzbudziła prezentacja nagrodzonych oraz wyróżnionych prac, jakie zgłoszone zostały do konkursu EFTA 2005. Jedną z nagrodzonych prac (brązowy medal) była także praca zgłoszona przez drukarnię fleksograficzną z Polski.

Towarzyszące wystawie 3 sesje techniczne (18 wykładów) z pewnością przyciągnęły więcej odwiedzających. Sporym zainteresowaniem cieszyły się wykłady na temat:
• RFID, a właściwie inteligentnych opakowań,
• Technologii UV,
• Zagadnień związanych z czyszczeniem (wałków rastrowych, etc…)

Wykłady wygłoszone zostały przez przedstawicieli czołowych firm produkujących wyposażenie, materiały lub oprogramowanie dla branży, a także firm konsultingowej oraz projektującej opakowania (w tym: 3M, AGFA, Alphasonics, Apex Europe, D.W. Renzmann Apparatebau, Artwork Systems, DuPont, Creo EMEA, GEW, IST, Lohmann Adhesive Tapes, Pamarco Global Graphics, PIRA, Silver Lining Industries, Watt Gilchrist) oraz EFTA.

Duże zainteresowanie towarzyszyło wykładowi p.Lesley Hide z EFTA
"Sprawne produkowanie” (Lean Manufacturing). O wykładzie tym oraz organizowanym w Anglii w czerwcu szkoleniu na ten temat napiszę oddzielnie. Co prawda wykład nie był "procesowy", czyli nie był związany bezpośrednio z elementami technologii produkcji fleksograficznej, ale uważam, że zagadnienia w nim poruszone z pewnością powinny być lub stać się chlebem powszednim drukarni. Wykład dotyczył identyfikacji oraz rejestracji źródeł – czynników obniżenia czasu wykorzystania maszyny fleksograficznej i jej prędkości a następnie aglomeracji merytorycznej tych czynników i ich analizę.

Moja ocena jako zwiedzającego wystawę – wyczuwa się nasycenie zainteresowania prezentowanymi nowościami czy ofertą produkcyjną. Porównując odwiedzone przez mnie targi flexo’2001 obserwuję spadek frekwencji i "animuszu".

Cieszy jednak fakt, że trzecia z wygłoszonych tam prezentacji została wprowadzona do programów V Forum Fleksograficznego oraz Seminarium Zrzeszenie Polskich Fleksografów nr 20. Kilku innym wykładowcom zaproponowałem dokonanie prezentacji ich wykładów podczas kolejnego VI Forum, które odbędzie się 5-6 października 2005.

Poza rozmowami z przedstawicielami firm produkcyjnych, odbyłem rozmowy z przedstawicielami 3 instytucji edukacyjnych nt. możliwości szkoleń, a także uczestniczenia w projekcie FPTG obejmującym m.in. wymianę doświadczeń i analizę konkretnych druków fleksograficznych zgłaszanych w ramach zamkniętej grupy drukarń. Wniosek z tych rozmów to m.in. niedostatek szkoleń edukacyjnych w Polsce dla operatorów maszyn fleksograficznych.

"To nie były stracone dni. Warto było poświęcić czas i przyjechać. Wystawa zgromadziła w jednym miejscu dostawców dla branży fleksograficznej" - powiedział odwiedzający wystawę, zadowolony z przeprowadzonych rozmów p. Robert Kasprzak - właściciel drukarni "Prograf".

Opracowanie: Krzysztof Januszewski - Zrzeszenie Polskich Fleksografów (www.flekso.pl)

ZPF powstała w 1995 roku z inicjatywy środowiska fleksograficznego i jest otwartą organizacją ogólnopolską reprezentującą interesy zrzeszonych na zasadzie dobrowolności podmiotów gospodarczych zajmujących się działanoścą usługową, handlową i produkcyjną w zakresie technologii fleksograficznej. Podstawowym i statutowym zadaniem Zrzeszenia jest podnoszenie poziomu wiedzy o technologii fleksograficznej. Stąd stałe, od 8-lat organizowane fachowe konferencje naukowo- -techniczne, seminaria i forum fleksograficzne a także specjalistyczne szkolenia. ZPF jest wydawcą pierwszego w Polsce "Podręcznika fleksografii".