Smurfit Kappa połączyła siły z Plastic Soup Foundation w celu podkreślenia rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone opakowania.

Wspólna inicjatywa Smurfit Kappa i Plastic Soup Foundation

Plastic Soup Foundation to holenderska organizacja, prowadząca kampanię na rzecz zaprzestania zanieczyszczania oceanów na świecie. „Plastikowa zupa” to termin, który po raz pierwszy został rozpowszechniony pod koniec lat 90., odnoszący się do zanieczyszczenia oceanów plastikiem - zarówno dużymi kawałkami, jak i drobnymi cząsteczkami mikroplastiku i nanoplastiku, zarówno pływającymi, jak i zatopionymi. 

Istnieje silna synergia między misją Plastic Soup Foundation polegającą na zatrzymaniu „plastikowej zupy” u źródła, a inicjatywą Smurfit Kappa - Better Planet Packaging, która ma na celu rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych i śmieci trafiających do oceanów i na wysypiska. 

Lider branży opakowaniowej był ostatnio gospodarzem wydarzenia zorganizowanego przez Fundację Plastic Soup pod hasłem „Zmieniamy przyszłość opakowań”. Jednodniowe wydarzenie przyciągnęło szerokie grono gości - przedstawicieli sklepów, producentów i banków, którzy wspólnie zgłębiali szereg tematów związanych ze zrównoważonymi opakowaniami. 

Mówiąc o partnerstwie, Harmen Spek, Manager ds. Innowacji i Rozwiązań w Plastic Soup Foundation, powiedział:

- „Od dawna znamy zalety zrównoważonego rozwoju Smurfit Kappa, ale jeszcze bardziej zainteresowaliśmy się współpracą z tą firmą, gdy przeczytaliśmy o tym, jak wiele robi, aby stworzyć papierowe alternatywy dla tworzyw sztucznych.” 

Saverio Mayer, Dyrektor Generalny Smurfit Kappa Europe, dodał:

- „Integralną częścią inicjatywy Better Planet Packaging jest współpraca z nowymi partnerami, takimi jak Plastic Soup Foundation, aby inspirować innowacyjne pomysły i zachęcać do zmian”. 

- „Zanieczyszczenie oceanów stanowi wyzwanie, które można rozwiązać jedynie poprzez otwarty dialog między wieloma zainteresowanymi stronami. Mamy satysfakcję ze zorganizowania w zeszłym tygodniu wydarzenia w naszym Globalnym Experience Centre w celu zwiększenia świadomości i zasiania ziarna zmian”.

 

Źródło: Smurfit Kappa