Politechnika Łódzka i DS Smith Polska sp. z o.o. zawarły w czwartek 17 czerwca 2021 roku umowę o współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej.

ds smith politechnika lodzka

Dokument podpisali: Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i Prezes Zarządu firmy Krzysztof Sadowski. 

Wymiana doświadczeń, rozszerzenie współpracy w zakresie kształcenia oraz projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, to najważniejsze cele podpisanej pomiędzy partnerami umowy. Politechnika Łódzka wraz z firmą DS Smith Polska zamierzają wspólnie eksplorować zagadnienia związane ze współczesnymi technologiami w zakresie recyclingu i produkcji papieru oraz opakowań z tektury, w tym z przełomowymi działaniami na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

Planujemy wspólne prowadzenie prac eksperckich i naukowo-badawczych związanych z opracowaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu inżynierii materiałów, technologii produkcji papieru i recyklingu. Nasz nowy partner - firma DS Smith Polska jest światowym koncernem, którego główny biznes jest skoncentrowany na produkcji pro-ekologicznych opakowań z tektury falistej i papieru oraz recyklingu materiałów papierowych. Z kolei unikatowe w kraju Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej dysponuje ogromnym doświadczeniem w kształceniu papierników i poligrafów na poziomie akademickim oraz prowadzeniu badań dla branży papierniczej i poligraficznej – mówi Rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

Umowa przyniesie korzyści obu stronom. Pracownicy spółki będą mogli realizować doktoraty wdrożeniowe, a studenci przygotowywać prace dyplomowe na tematy zbieżne z potrzebami Spółki oraz odbywać staże i praktyki. 

politechnika lodz ds smith

Grupa DS Smith Polska jest częścią międzynarodowego koncernu który z sukcesem działa w 34 krajach i zatrudnia ponad 30 tys. pracowników. W Polsce w czterech zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych zatrudniamy ponad 1 300 osób. Co ważne dla województwa łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, jedna z naszych fabryk znajduje się w Kutnie, a druga właśnie budowana, usytuowana będzie w pobliskim Bełchatowie. Będzie to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji tektury i opakowań w Europie – poinformował Krzysztof Sadowski, Prezes Zarządu DS Smith Polska. - Ruszamy tam z produkcją wiosną 2022 roku i aktualnie do tego zakładu rekrutujemy około 200 pracowników, w tym inżynierów o różnych specjalnościach, dodaje prezes.

Cieszymy się również, że będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą ze studentami Politechniki Łódzkiej i ułatwiać młodym ludziom karierę w tej wyjątkowej branży.

Umowa, z tak renomowanym partnerem, realizującym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Jestem przekonany, że wspólnie wypracowane rozwiązania przyczynią się do współtworzenia nowoczesnej polskiej i pro - ekologicznej gospodarki. Praktyki i staże pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności, obecnie tak bardzo poszukiwanych na rynku pracy, a wspólne konferencje naukowe i prace badawcze wzmocnią nasz potencjał badawczy – podkreślił Rektor prof. Krzysztof Jóźwik.