Książka "Recykling Odpadów Opakowaniowych" to najnowsze wydanie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań z Warszawy. Autorem nowej publikacji jest dr inż. Hanna Żakowska specjalista i ekspert w ekologicznej oraz prawnej tematyce związanej z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - kierownik Zakładu Ekologii Opakowań w warszawskim instytucie.


W publikacji zebrano w bardzo szerokim zakresie informacje na temat recyklingu odpadów opakowaniowych
i usystematyzowano terminologię związaną z procesami odzysku, w tym recyklingu. Publikacja zawiera także propozycję zastosowania kryteriów oceny zakładów recyklingowych, które są jednym z najistotniejszych ogniw rynku gospodarki odpadami.
Osobne rozdziały zostały poświęcone materiałom biodegradowalnym i znakowaniu ekologicznemu opakowań.

Zainteresowanych w/w pozycją książkową informujemy, że można ją zdobyć w konkursie zorganizowanym wspólnie przez COBRO oraz Redakcję serwisu opakowania.com.pl.
Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Czy odzysk energii jest recyklingiem?

Odpowiedzi konkursowe do dnia 28 lutego 2005 wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz danych teleadresowych prosimy przesyłać mailem na adres Redakcji: KLIKNIJ.


Warszawa 2005,
ISBN 83-919737-2-7, Cena 45 zł


Sośród nadesłanych poprawnych zgłoszeń wylosujemy 3 zwycięzców konkursu, którzy otrzymają egzemplarz książki "Recykling Odpadów Opakowaniowych".
Wydanie można zamawiać także:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
tel: (22) 842-20-11, 651-83-96, fax: (22) 842-23-03
e-mail: eko@cobro.org.pl
www.cobro.org.pl
Źródło: ''