Na stronach Ministerstwa Środowiska można znaleźć wyjaśnienia dotyczące istniejących uregulowań prawnych:
www.mos.gov.pl
Źródło: ''