W warunkach rozwoju gospodarki rynkowej coraz większego znaczenia nabiera właściwe znakowanie i odpowiednia informacja podana na opakowaniach towarów zarówno importowanych jak i krajowej produkcji.

Wdrażane obecnie przepisy prawne określają między innymi rodzaj i zakres informacji, których umieszczanie na opakowaniu jest obowiązkowe, dozwolone lub zabronione, zapewniając pełną ochronę konsumenta i zachowanie rzetelnych praktyk handlowych.
Zakres tematyczny obecnie proponowanego seminarium uwzględnia pakiet nowych aktów prawnych już ustanowionych lub będących na etapie końcowego przygotowania, które określają zakres obligatoryjnych informacji i oznaczeń dla poszczególnych grup wyrobów.
Mamy nadzieję, że kontynuacja i poszerzenie tej tematyki będzie pomocą szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w osiąganiu wyższego poziomu zdolności konkurowania zarówno na rynku krajowym jak i unijnym.
Proponujemy spotkanie w terminie: 2002-12-05, godzina 10.30, COBRO, Warszawa

WIECEJ INFORMACJI...
Źródło: ''