Jak wynika z opublikowanego 19 lutego 2010 roku raportu kwartalnego, skonsolidowane przychody AZOTÓW Tarnów w IV kwartale 2009 wzrosły do 322,01 mln zł wobec 293,23 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku.

Wyniki finansowe GK Azoty Tarnów za IV kwartał 2009
W IV kwartale 2009 Spółka wykazała 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej. Narastająco za cztery kwartały 2009 GK Azoty Tarnów wykazała 5,88 mln straty netto wobec 74,65 mln zysku rok wcześniej.

Analitycy IDMSA w raporcie z dnia 7 lutego 2010 wydali rekomendację "kupuj" dla akcji Azotów Tarnów. Cena docelowa jednej akcji została ustalona na poziomie 19.00 zł. W dniu wydania rekomendacji cena akcji Azotów Tarnów wynosiła 14.65 zł.


Źródło: ''