Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 1. kwartał br. Przychody ze sprzedaży skandynawskiego koncernu wyniosły w nim 2 579 mln euro, co oznacza 3,3% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Zysk operacyjny EBIT wzrósł z kolei o 72%. Tak dobre rezultaty firma może zawdzięczać swojej polityce cenowej, optymalizacji portfolio oraz sprzedaży realizowanej przez niedawno uruchomione, strategiczne zakłady produkcyjne. Według kierownictwa Stora Enso, trend ten utrzyma się także w 2. kwartale br.

Wyniki finansowe Stora Enso za 1. kwartał 2018: optymistyczny początek roku

- „W pierwszych trzech miesiącach br. odnotowaliśmy znaczący wzrost zyskowności, dzięki czemu początek nowego roku jest dla nas bardzo obiecujący – napisał w specjalnym oświadczeniu do akcjonariuszy i inwestorów CEO firmy Karl-Henrik Sundström. – Duża w tym zasługa realizowanego przez Stora Enso procesu transformacji, który znajduje coraz silniejsze odzwierciedlenie w naszych kwartalnych wynikach finansowych. Sprzedaż grupy wzrosła w pierwszych trzech miesiącach tego roku o 3,3%, m.in. za sprawą wpisujących się w proces transformacji projektów, zrealizowanych w Chinach (Beihai), Finlandii (Varkaus) i Polsce (Murów). Równie satysfakcjonujący jest dla nas poziom zysku operacyjnego EBIT, który wyniósł 369 mln euro, a więc o ponad 70% więcej niż przed rokiem. To zasługa właściwej polityki cenowej, optymalizacji portfolio produktów oraz rozsądnych działań operacyjnych”.

Marża zysku operacyjnego EBIT wyniosła w omawianym okresie 14,3%, co – jak podkreślił CEO firmy – jest najlepszym kwartalnym wynikiem Stora Enso w tym obszarze od 2001 roku:

- „Na uwagę zasługuje także bardzo wysoki – największy od 2000 roku – wskaźnik rentowności inwestycji, który wyniósł 17,7%. Co więcej, w 1. kwartale br. we wszystkich pięciu jednostkach biznesowych, wchodzących w skład Stora Enso, odnotowaliśmy rekordowe poziomy przychodów ze sprzedaży, zysku i poprawy wydajności operacyjnej”.

Karl-Henrik Sundström dodał, że dobra kondycja finansowa pozwoliła na poprawę bilansu całkowitego grupy:

- „W porównaniu do stanu sprzed dwunastu miesięcy, zmniejszyliśmy zadłużenie netto o niemal 500 mln euro. Z kolei stosunek długu netto do zysku EBITDA spadł z 1,9 do 1,3”.

W pierwszym kwartale br. Stora Enso kontynuowała rozpoczęte wcześniej projekty, w dużym stopniu decydujące o realizowanym przez firmę procesie przekształcania w przedsiębiorstwo, bazujące na surowcach odnawialnych. W zakładach Varkaus (Finlandia) trwa rozruch linii produkującej drewniane elementy konstrukcyjne (LVL). Pełne moce wytwórcze osiągnie ona w połowie tego roku. W tartaku w Gruvön (Szwecja) budowana jest z kolei linia produkująca drewno typu CLT (Cross Laminated Timber). Rozpocznie ona pracę w 1. kwartale 2019 roku. Oba projekty – zdaniem firmy – mają wzmocnić pozycję Stora Enso na rynku szeroko rozumianej bioekonomii. Co więcej, latem tego roku nastąpi oficjalne uruchomienie produkcji granulatu biokompozytowego w zakładach Hylte w Szwecji.

Działania te zostały dostrzeżone przez rynek.

- „Z dumą informuję o uzyskaniu przez nasz materiał budowlany – Lineo – nagrody dla najlepszego produktu roku bazującego na biosurowcach. Lineo jest wykonany z ligniny, jednego z najważniejszych surowców budowlanych, pozyskiwanych z drzew. Stanowi on jednocześnie kolejny krok w procesie zastępowania produktów bazujących na surowcach kopalnych przez rozwiązania odnawialne. Miło mi jednocześnie zaanonsować, że zostaliśmy kluczowym dostawcą materiałów wykorzystywanych przy budowie 14-piętrowego drewnianego wieżowca, jaki powstaje w Joensuu w Finlandii. Po ukończeniu, będzie to najwyższy drewniany budynek w Finlandii. Cieszymy się, że Finlandia poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań bazujących na drewnie – jest to odpowiedzialny wybór. Ważne jest, że taka drewniana konstrukcja jest przykładem ograniczenia śladu węglowego”. 

Prognozy kierownictwa Stora Enso przewidują, że kolejne trzy miesiące br. przyniosą firmie przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym lub nieco wyższym od tych odnotowanych w 1. kwartale br. Spodziewać się można przy tym podobnego bądź nieco niższego poziomu zysku operacyjnego EBIT. W porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami br. koszty związane z doroczną konserwacją maszyn będą w 2. kwartale wyższe o ok. 40 mln euro. Kierownictwo Stora Enso wskazuje na jeszcze jeden czynnik wpływający na bieżącą działalność: trudną sytuację na skandynawskim rynku dostaw drewna i relatywnie niskie stany magazynowe tego surowca, będące efektem łagodnej zimy. Firma zakłada, że działania minimalizujące ich negatywny wpływ na bieżącą obsługę klientów będą wiązały się z wydatkami rzędu 10 mln euro – podobnie jak w 1. kwartale br.

- „Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumował Karl-Henrik Sundström.

 

Źródło: Stora Enso