Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 2. kwartał oraz za pierwszych sześć miesięcy br. W obu przypadkach firma odnotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego EBIT, na co wpływ miały przede wszystkim optymalizacja portfolio produktów i właściwa polityka cenowa. Kierownictwo firmy przewiduje, że oba wskaźniki utrzymają równie zadowalający poziom w 3. kwartale 2018.

Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2018

Wyniki za 2. kwartał 2018

Przychody Stora Enso ze sprzedaży wyniosły w powyższym okresie 2 664 mln euro, co oznacza wzrost o 5,4% w porównaniu z 2. kwartałem ub.r. (wówczas sprzedaż wyniosła 2 528 mln euro).

- „Wyłączając wydzieloną z naszych struktur spółkę Puumerkki, wskaźnik ten przekroczył 7%. To wynik z jednej strony korzystnych cen, z drugiej – odpowiedniego zarządzania portfolio produktów – podkreśla Karl-Henrik Sundström, CEO firmy w specjalnym oświadczeniu do akcjonariuszy i inwestorów. – Jestem szczególnie dumny z zysku operacyjnego EBIT, który wzrósł o 50% i wyniósł 327 mln euro i to pomimo wielu niesprzyjających czynników, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2. kwartale. Związane one były z działalnością produkcyjną, wyższymi niż przewidywane kosztami konserwacji sprzętu oraz problemami z dostawami drewna. Warto w tym miejscu przyjrzeć się jednostce Consumer Board, która – pomimo zawirowań związanych z produkcją, które znacząco wpłynęły na wolumen dostaw – osiągnęła bardzo wysoką sprzedaż. Co więcej, wciąż mamy w tym dziale duży potencjał”.

Karl-Henrik Sundström wskazuje też na bardzo dobre wyniki pozostałych działów, wchodzących w skład grupy Stora Enso:

- „Jednostka Packaging Solutions utrzymała wysoki poziom sprzedaży, rekordowy wynik – zarówno pod względem przychodów jak i zysku – odnotował dział Biomaterials. W przypadku Wood Products mieliśmy do czynienia z najwyższym w historii zwrotem z kapitału. Drugi kwartał przyniósł też znaczącą poprawę wyników działu Paper. Dobre wyniki są zatem udziałem wszystkich jednostek Stora Enso”.

CEO firmy zwraca też uwagę na wskaźnik rentowności inwestycji z zaangażowanego kapitału (ROCE), który wyniósł w 2. kwartale br. blisko 16% (przy 10,3% przed rokiem):

- „Tym samym osiągnął on – w czwartym kolejnym kwartale – przewyższający zakładany cel, tj.  13%. Co więcej, wciąż utrzymujemy na właściwym poziomie bilans całkowity grupy. Obniżyliśmy też nasz dług netto o ponad 10%”.

Z kolei stosunek długu netto do zysku EBITDA spadł z 1,9 do 1,3.

 

Proces transformacji w toku

Drugi kwartał br. to dla Stora Enso okres dalszych działań, związanych ze strategicznymi projektami umożliwiającymi przekształcanie firmy w przedsiębiorstwo bazujące na surowcach odnawialnych. W zakładach Varkaus (Finlandia) rozpoczęła się produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych (LVL). Z kolei w tartaku Gruvön (Szwecja) realizowana jest inwestycja związana z produkcją drewna typu CLT (Cross Laminated Timber). Natomiast w innej szwedzkiej fabryce – Skutskär ruszyła nowa linia wytwarzająca celulozę spulchnioną. 

- „Stale rozwijają się nasze jednostki Consumer Board i Packaging Solutions, więc rozpoczęliśmy analizę ewentualnego przekształcenia papierni Oulu w zakład wytwarzający kartony opakowaniowe. Taka konwersja byłaby znaczącym krokiem w procesie naszej transformacji. Opcjonalnie zakładamy, że w fabryce tej wciąż będą wytwarzane papiery graficzne” – mówi Karl-Henrik Sundström.

Stora Enso kontynuuje zainicjowany jakiś czas temu program Accelerator, wspierający młode, wchodzące na rynek firmy.

- „Podpisaliśmy w ramach niego umowę joint-venture z fińskim start-upem Sulapac. Wspólnie będziemy pracować nad rozwiązaniami, umożliwiającymi wyeliminowanie odpadów plastikowych, głównie poprzez zastosowanie w pełni odnawialnych, pochodzących z recyklingu i biodegradowalnych materiałów przy produkcji opakowań”.

- „W maju br. w obecności 150 gości otworzyliśmy nasz zakład produkcji biokompozytów, bazujących na włóknach drzewnych. Jest to największa w Europie fabryka tego typu, a wytwarzane w niej wyroby pozwolą na stopniowe zastępowanie materiałów bazujących na surowcach kopalnych”. 

 

Wyniki za 1. półrocze i prognozy na 3. kwartał 2018

Stora Enso odnotowała zadowalające wyniki finansowe także w ujęciu półrocznym. Przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszych sześciu miesiącach br. 5 234 mln euro, co oznacza wzrost o 4,3% z analogicznym okresem ub.r. (wyłączając spółkę Puumerkki, sprzedaż wzrosła o 5,8%). Zysk operacyjny EBIT wzrósł z kolei o 60,4% i wyniósł w omawianym okresie 696 mln euro. To efekt korzystnych cen i aktywnej polityki związanej z zarządzaniem portfolio produktowym.

Kierownictwo firmy zakłada, że w 3. kwartale zarówno przychody ze sprzedaży, jak i zysk EBIT pozostaną na poziomie podobnym, jaki Stora Enso odnotowała w 2. kwartale. Przewiduje się, że sytuacja na rynku dostaw drewna wciąż będzie trudna, m.in. ze względu na liczne pożary upraw leśnych w Skandynawii. Skutki finansowe z niej wynikające, jak też koszty związane z sezonową konserwacją maszyn, zostały uwzględnione w prognozach zarządu Stora Enso. 

- „Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

 

Więcej o Stora Enso

 

Źródło: Stora Enso