Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za cały rok 2016, w tym również za ostatni kwartał. Rok ten był kolejnym etapem procesu transformacji skandynawskiej firmy, która z powodzeniem realizuje strategię przekształcania się w przedsiębiorstwo bazujące na surowcach odnawialnych. Ostatni rok to dla firmy m.in. uruchomienie zakładu produkującego tekturę litą w Beihai (Chiny), a także dalszy wzrost dostaw realizowanych przez celulozownię w Montes del Plata (Urugwaj) i zmodernizowaną fabrykę tektury kraft w Varkaus (Finlandia). Kierownictwo Stora Enso zakłada, że w 1. kwartale 2017 roku zarówno przychody ze sprzedaży jak i zysk operacyjny EBIT utrzymają się na poziomie z ostatnich trzech miesięcy ub.r.

Wyniki finansowe Stora Enso za 2016 rok

- "Rok 2016 był ważnym, milowym krokiem w procesie naszej transformacji – pisze w specjalnym komunikacie do akcjonariuszy i klientów Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso. – Zakończyliśmy w nim dużą część kompleksowego programu inwestycyjnego, przez cały czas koncentrując się na obsłudze naszych klientów i dostarczaniu im innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu jesteśmy odpowiednio przygotowani zarówno na rok 2017 jak i na kolejne lata".

Przychody ze sprzedaży Stora Enso w ostatnim kwartale 2016 r. wyniosły 2,438 mld euro, co wiąże się ze spadkiem o 2% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Jednak wyłączając przeżywający strukturalne spadki dział papierów graficznych, sprzedaż wzrosła o 4,5%, głównie dzięki coraz większym dostawom tektury kraft, realizowanym przez zakłady Varkaus oraz tektury litej wytwarzanej w Beihai. Zysk operacyjny wyniósł w 4. kwartale ub.r. 191 mln euro, co oznacza spadek rzędu 21,1%. To efekt najniższych w historii cen celulozy, która stanowi główne źródło przychodów działu Biomaterials, wyższych niż planowano kosztów uruchomienia produkcji w Beihai oraz awarii elektrowni w zakładach Enocell. Marża zysku operacyjnego EBIT wyniosła w omawianym okresie 7,8% (przy 9,7% przed rokiem).

Stora Enso odnotowała w nim natomiast bardzo solidne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. Wyniosły one 461 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 10% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 r. Wartość przepływów gotówkowych po odliczeniu wydatków inwestycyjnych wyniosła z kolei 240 mln euro (przy 75 mln euro przed rokiem).

- "Ostatni kwartał ubiegłego roku to okres dalszego rozruchu zakładów w Beihai, które nie tylko zwiększają sprzedaż, ale też stale podnoszą jakość wytwarzanych tu wyrobów – kontynuuje Karl-Henrik Sundström. – Zmianie uległy natomiast plany związane z budową celulozowni działającej w ramach naszej chińskiej fabryki. Uznaliśmy, że jesteśmy w stanie pozyskać odpowiednią ilość tego produktu (niezbędną dla działania zakładów Beihai) z rynku bądź też wykorzystując globalną sieć dostaw tego surowca, funkcjonującą w ramach Stora Enso".

Wart uwagi jest fakt, że w 4. kwartale w Beihai ruszyła produkcja bielonej masy chemotermomechanicznej (BCTMP). Kierownictwo Stora Enso zakłada, że fabryka osiągnie rentowność w 1. kwartale 2018 roku.

Przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły w całym 2016 roku 9,802 mld euro, co oznacza spadek o 2,4% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wyłączając przeżywający strukturalne spadki dział papierów oraz wydzielone zakłady w Barcelonie, wzrosły one o 3,1%, przede wszystkim dzięki sprzedaży zrealizowanej przez zakłady Beihai i Varkaus. Zysk operacyjny EBIT za 2016 rok wyniósł 884 mln euro, przy 915 mln euro przed rokiem. Na ten stan rzeczy wpłynęły wcześniej wspomniane czynniki: niskie ceny rynkowe celulozy, wyższe niż zakładano wydatki związane z uruchomieniem zakładów Beihai, zwiększone wydatki na innowacje działu Biomaterials oraz koszty innych projektów, związanych z procesem transformacji.

- "Fabryka produkująca tekturę typu kraft w fińskim Varkaus wykorzystuje swój potencjał w coraz większym stopniu i zakładamy, że osiągnie ona rentowność już w 2. kwartale b.r. – mówi Karl-Henrik Sundström. – Trwa w nich także rozruch linii produkującej elementy budowlane na bazie drewna (LVL). 70% pochodzącej stąd produkcji typu LVL posiada już stosowne certyfikaty, pozostałe 30% uzyska je w 1. kwartale tego roku. W grudniu w Helsinkach ruszył projekt Wood City, w ramach którego część budynków magazynowych zostanie wykonana przy użyciu elementów LVL pochodzących właśnie z zakładów Varkaus".

CEO koncernu podkreśla, że rok 2016 był kolejnym okresem przyspieszenia działań zmierzających ku przekształceniu Stora Enso w firmę w pełni bazującą na surowcach odnawialnych. Zapowiada też kolejne kroki w tym procesie:

- "W styczniu br. poinformowaliśmy o przeznaczeniu ponad 9 mln euro na dalszą komercjalizację prac nad celulozą typu MFC, dedykowaną na rynek opakowań kartonowych. Ten projekt inwestycyjny obejmuje nasze zakłady w Finlandii i Szwecji. Celuloza MFC to materiał, w który bardzo wierzymy. Wysoka wytrzymałość oraz fakt, że w 100% bazuje ona na surowcach odnawialnych sprawiają, że może wkrótce z powodzeniem zastąpić w wielu zastosowaniach materiały oparte na surowcach kopalnych, takie jak plastik".

Karl-Henrik Sundström informuje też o inwestycji rzędu 12 mln euro w budowę nowej linii produkującej granulat biokompozytowy w jednej ze szwedzkich fabryk Stora Enso:

- „To kolejny przykład naszego zaangażowania w tworzenie i rozwijanie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań, będących alternatywą dla plastiku”.

Kierownictwo firmy zakłada, że w pierwszych trzech miesiącach br. przychody ze sprzedaży oraz zysk operacyjny EBIT utrzymają się na poziomie zbliżonym do tego z 4. kwartału 2016 r. Nie przewiduje się w tym okresie żadnych znaczących przestojów maszyn, związanych z doroczną konserwacją. Stora Enso planuje też uruchomienie programu mającego zwiększyć zyskowność prowadzonych przez spółkę działań. Ma on docelowo obniżyć koszty funkcjonowania koncernu o 50 mln euro rocznie. Znajdzie to odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 2018 rok.

 

Więcej o Stora Enso

 

Źródło: Stora Enso