W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku finansowego 2004/2005 (1 kwietnia do 30 czerwca), Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) zanotował sprzedaż na poziomie 710 milionów euro (rok ubiegły: 741 milionów euro). Zamówienia stanowią kwotę 1,286 milionów euro (rok ubiegły: 783 miliony euro), na co miały wpływ organizowane co cztery lata targi drupa, które miały miejsce w tym roku w maju w Dusseldorfie.

"Poziom zamówień we wszystkich regionach był szczególnie korzystny w pierwszym kwartale tego roku dzięki targom drupa. To będzie rzutować na sprzedaż w nadchodzących kwartałach" - przyznał Bernhard Schreier, Prezes Heidelberga. Zgodnie z oczekiwaniami, wynik operacyjny Grupy Heidelberg wynosił minus 54 miliony euro (rok ubiegły: minus 43 miliony euro).
Wynik operacyjny był obciążony kosztami targów drupa oraz stratami w segmentach maszyn cyfrowych i zwojowych (minus 33 miliony euro), które nie będą w przyszłości uwzględniane. "Wynik operacyjny działu druku wynosił minus 22 miliony euro w porównaniu z minus 14 milionami w roku ubiegłym. Jednakże z operacyjnego punktu widzenia, dział druku offsetowego funkcjonował bardziej rentownie, ponieważ obsługiwał większość kosztów targowych" – stwierdził dyrektor finansowy Heidelberga, Dr. Herbert Meyer.

Na koniec czerwca 2004, Grupa Heidelberga zatrudniała 21.200 pracowników na całym świecie (rok ubiegły: 24.100). W ciągu kwartału 1.396 pracowników działu maszyn cyfrowych zostało przeniesionych do Kodaka.

Dział maszyn arkuszowych zanotował wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale do 513 milionów euro ( 504 milionów euro w roku ubiegłym). Liczba zamówień wzrosła o około 82 procent do 1,024 miliarda euro dzięki targom drupa. Wynik operacyjny zawierający koszty targów w dziale druku offsetowego wynosił minus 22 miliony euro (rok ubiegły: minus 14 milionów euro).

Dział introligatorni odnotował nieznaczny wzrostu sprzedaży kwartalnej do 70 milionów euro. Zamówienia wzrosły o około 29 procent do 98 milionów euro dzięki targom drupa. Wynik operacyjny podniósł się nieznacznie do minus 8 milionów euro. Po raz pierwszy, Heidelberg wykazał osobno w swych raportach Dział Usług Finansowych. Wartość za rok ubiegły została odpowiednio dostosowana. Odsetki otrzymane z działalności kredytowania klientów i wykazane jako sprzedaż netto wynosiły 19 milionów euro (rok ubiegły: 23 miliony euro). Spadek związany był ze zmniejszeniem się poziomem portfolio finansowania klientów.

Zamówienia w pierwszym kwartale charakteryzowały się znacznym wzrostem we wszystkich regionach w związku z drupą. Średni wzrost przekroczył 64 procent. Prowadziły regiony Azjii Pacyfiku, Europa i Europa Wschodnia. W USA, przemysł skupia się na targach Graph Expo, które będą miały miejsce w Chicago w październiku 2004.

6 sierpnia 2004 zawarty został kontrakt przekazujący działalność działu maszyn zwojowych firmie Goss International.
Źródło: ''