8 czerwca br. miała miejsce doroczna konferencja prasowa na której zarząd Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) przedstawił Raport Roczny 2003/2004, potwierdził także wstępne wyniki za ostatni rok finansowy (01.04.2003-31.03.2004) opublikowane w maju br.

Według potwierdzonych danych sprzedaż Grupy Heidelberga wyniosła 3,661 mld euro (poprzedni rok: 4,1 mld euro) i była o 11% mniejsza niż przed rokiem, ale zgodna z oczekiwaniami.
Po wyeliminowaniu wpływu wahań kursowych sprzedaż była tylko o 6% mniejsza niż w ubiegłym roku. Zebrano zamówienia na ok. 3,8 mld euro (poprzedni rok: 4 mld euro). W samym tylko czwartym kwartale wartość zebranych zamówień wyniosła 1 mld euro. "Po trzech słabszych latach w przemyśle poligraficznym widać oznaki ożywienia", powiedział Bernhard Schreier, prezes Heidelberga. "Lepszy klimat gospodarczy oraz konsekwentne skoncentrowanie się na najważniejszym dla nas dziale arkuszowych maszyn drukujących będą coraz bardziej zauważalne w bieżącym roku obrachunkowym". B. Schreier uważa również, że firma najgorsze ma już za sobą.

Zysk operacyjny dla ocenianego okresu wyniósł 20 mln euro (w ubiegłym roku: 102 mln euro) i leżał powyżej prognozowanego poziomu. Udało się to osiągnąć dzięki wprowadzeniu programu obniżania kosztów w wysokości 240 mln euro. W samym czwartym kwartale zysk operacyjny wzrósł znacznie do 110 mln euro (rok wcześniej: 54 mln euro).

Wartość wolnych środków w roku 2003/2004 była, mimo wysokich kosztów związanych z programem podnoszenia wydajności i restrukturyzacją, na poziomie 114 mln euro dzięki efektywniejszemu zarządzaniu aktywami. Wynik finansowy netto wyniósł -695 mln euro (poprzedni rok: -138 mln euro), w tym 569 mln euro (przed opodatkowaniem), głównie amortyzacji wartości księgowej, kosztów przeznaczonych na restrukturyzację i wydatków związanych z zaprzestaniem działalności w segmencie maszyn cyfrowych oraz zwojowych. "Dzięki rezygnacji z działalności w deficytowych segmentach rynku i znaczącą redukcję kosztów stałych mogliśmy znacznie obniżyć nasz próg rentowności", powiedział dr Herbert Meyer, dyrektor finansowy Heidelberga. "Dzięki temu stworzyliśmy podstawy do osiągnięcia w średnim terminie poziomu zysków, do którego przywykliśmy." W związku z ujemnym wynikiem finansowym zarząd i rada nadzorcza zaproponują podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 lipca br., aby nie wypłacać dywidendy za analizowany okres.

Na dzień 31 marca 2004 grupa Heidelberga zatrudniała 22 782 pracowników na całym świecie (poprzedni rok: 24 181). Zaplanowana redukcja 3 200 miejsc pracy na całym świecie w ciągu ostatnich dwóch lat została zakończona. Kolejnych 1 000 etatów zostanie zlikwidowanych do końca bieżącego roku finansowego. W związku ze sprzedażą działów maszyn cyfrowych oraz zwojowych zatrudnienie w Heidelbergu będzie wynosiło wkrótce ok. 18 500 osób.

Sprzedaż wg regionów

Sprzedaż w roku 2003/2004 w obu Amerykach, jak również w Europie i na Bliskim Wschodzie była wynikiem słabej skłonności do inwestycji w branży. Dopiero w czwartym kwartale można było zaobserwować lekkie ożywienie gospodarcze. Znacznie lepiej sytuacja rozwijała się w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rejonie Azji i Pacyfiku. Tutaj sprzedaż rosła lub utrzymywała się na wysokim poziomie.

Optymistyczny początek roku finansowego 2004/2005

Dzięki ożywieniu gospodarki światowej i polepszającym się perspektywom w branży poligraficznej firma Heidelberg optymistycznie spogląda w bieżący rok finansowy 2004/2005. Podczas targów drupa 2004, które odbyły się w maju tego roku, Heidelberg zebrał zamówienia o wartości ok. 1 mld euro.
Heidelberg liczy na wzrost sprzedaży, przy tej samej bazie, minimum o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Sytuacja powinna się znacząco poprawić w porównaniu z rokiem ubiegłym. Celem firmy jest osiągnięcie rentowności operacyjnej na poziomie 4-5%. Jednakże wynik w bieżącym roku finansowym będzie obciążony kosztami targów drupa oraz kosztami wprowadzenia na rynek wielu innowacji i nowych produktów. W sumie zarząd zakłada osiągnięcie zysku na poziomie kilkudziesięciu milionów euro.

Podwyższenie udziału akcji na wolnym rynku z 22 do 57%

Dzięki sprzedaży przez RWE na początku maja 2004 r. pakietu 50,02% akcji Heidelberga międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym udział rozproszonych akcji zwiększył się do 57%. Przez zaoferowane obligacje zamienne na akcje Heidelberga udział ten zwiększy się najpóźniej do roku 2007 do 72%. Do tego czasu RWE będzie miało 15% udziałów w Heidelbergu. Inni duzi akcjonariusze pozostają niezmienni: Allianz (12%), Commerzbank (10%) oraz Münchner Rück (6%).

Zmieniony system raportowania w roku 2004/2005

Od początku pierwszego kwartału bieżącego roku finansowego Heidelberg będzie przygotowywał raporty według nowo zdefiniowanych działów press, postpress oraz usługi finansowe. Wyniki działów maszyn zwojowych oraz maszyn cyfrowych będą do czasu zakończenia dekonsolidacji bilansowane jako "zaprzestana działalność".

Opracowano na podstawie materiałów prasowych firmy Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Źródło: ''