Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 4. kwartał 2018 r. oraz za cały ubiegły rok. Skandynawski koncern odnotował w nim wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,4%. Zysk operacyjny EBIT – w porównaniu z 2017 r. – wzrósł natomiast o 32%. Jak podaje spółka w oficjalnym komunikacie prasowym, także wyniki finansowe za ostatnie trzy miesiące ub.r. są zadowalające – Stora Enso osiągnęła w nich 5,8% wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 2 657 mln euro.

Wyniki Stora Enso za 2018 rok - tendencja wzrostowa zachowana

Osiem kwartałów wzrostu

W tradycyjnym komunikacie, skierowanym do inwestorów i akcjonariuszy, Karl-Henrik Sundström – CEO firmy Stora Enso, komentuje:

- „Oznacza to ósmy z kolei kwartał systematycznych, zrównoważonych i przynoszących zyski wzrostów, ze sprzedażą wyższą o niemal 6% niż w analogicznym okresie 2017 r. Był to zarazem czwarty pod względem wielkości obrotów kwartał od 2012 roku. Wzrost ten został wygenerowany głównie za sprawą korzystnych cen rynkowych oraz aktywnych działań w zakresie naszego portfolio produktów i wdrażanej polityki cenowej. Z uwagi na nieco słabszą koniunkturę na wybranych rynkach, odnotowaliśmy w nim niższy poziom dostaw. W sześciu zakładach produkcyjnych były realizowane zaplanowane wcześniej, okresowe prace konserwacyjne, co wpłynęło na obniżenie zysku EBIT o ok. 40 mln euro”. 

Tym samym zmniejszył się on – w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku – o nieco ponad 3%. Jednocześnie – jak podkreśla Karl-Henrik Sundström – marża zysku operacyjnego EBIT przekroczyła 10% już w szóstym kwartale z rzędu. Wskaźnik rentowności inwestycji z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł 12,4%, zaś wartość przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej zamknęła się kwotą 323 mln euro (148 mln euro po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych). Zdaniem kierownictwa firmy na uwagę zasługuje dalsza poprawa bilansu całkowitego, a także redukcja długu netto do poziomu 161 mln euro. 

 

Udany rok 2018

W całym 2018 roku Stora Enso zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 10 486 mln euro, natomiast zysk operacyjny EBIT wyniósł 1 325 mln euro:

- „Oznacza to – odpowiednio – wzrost o ponad 10 mln euro i 32% w porównaniu z rokiem 2017 – kontynuuje Karl-Henrik Sundström. – Wskaźnik ROCE w ujęciu całorocznym wyniósł niemal 16%, przekraczając nasz strategiczny cel. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy też znaczący – o 62,5% – wzrost wskaźnika zysku na akcję (EPS). Poprawie uległ całkowity bilans, jak też stosunek długu netto do zysku EBITDA, który osiągnął poziom 1.1. Wszystko to skłoniło nas do zarekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości 50 eurocentów za 1 udział, a więc o 22% więcej niż przed rokiem. Jest to zarazem czwarta z rzędu podwyżka dywidendy, będąca według nas podstawą głębokiego zaufania do przyszłości Stora Enso”.

 

Proces transformacji jednym ze stymulatorów wzrostu

„Odnotowujemy postęp we wszystkich wdrażanych projektach związanych ze strategicznym przekształcaniem się Stora Enso – mówi Karl-Henrik Sundström. – Zakończyliśmy z sukcesem inwestycję w nowy zakład, wytwarzający drewno typu CLT (Cross Laminated Timber) w tartaku Gruvön (Szwecja). Zgodnie z założeniami, produkcja o charakterze komercyjnym ruszy tu w 1. kwartale br. Dużym wsparciem w naszej działalności jest kolejny krok zabezpieczający – w perspektywie długoterminowej – dostawy bazowego surowca jakim jest drewno, uzyskiwane na konkurencyjnych warunkach. Wspólnie z naszymi udziałowcami podpisaliśmy wiążącą umowę, która zakłada przejęcie w 1. połowie 2019 roku upraw leśnych należących do Bergvik Skog”.

O przyszłości Stora Enso mają też decydować zupełnie nowe przedsięwzięcia, uwzględniające najnowsze rozwiązania, bazujące na technologii cyfrowej. Jednym z nich jest ECO – system znakowania oparty na RFID, dedykowany tzw. inteligentnym opakowaniom oraz zwiększeniu ich funkcjonalności w łańcuchu dostaw, jak też w e-handlu i sprzedaży detalicznej. Stora Enso podjęła też współpracę z firmami H&M oraz Inter IKEA, której celem jest wprowadzenie – na skalę przemysłową – nowych włókien tekstylnych.

- „Ma to być realizowane zgodnie z przyświecającą nam polityką zrównoważonego rozwoju, a zarazem przy zagwarantowaniu atrakcyjnego kosztu samego produktu” – dodaje CEO firmy Stora Enso.

 

Ekologia jednym z priorytetów

- „Z uwagi na fakt, że zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych czynników naszej działalności, z dumą odnotowujemy fakt znalezienia się wśród liderów w walce z globalnym ociepleniem. Ich listę, w tradycyjnym, dorocznym rankingu, opublikowała niedawno CDP – międzynarodowa organizacja non-profit. Stora Enso znalazła się w stworzonym przez nią zestawieniu 2018 Climate A List, które uwzględnia globalne przedsiębiorstwa podejmujące aktywne działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym. Co więcej, zostaliśmy też uznani za jedną z najbardziej proekologicznych szwedzkich spółek notowanych na giełdzie w Sztokholmie. Stora Enso uzyskała także miano najbardziej proekologicznej marki roku w naszym przemyśle”.

 

Prognozy na 1. kwartał i na cały 2019 rok

- „Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania geopolityczne, istnieje ryzyko podejmowania działań protekcjonistycznych, których wymiar może spowodować zmniejszenie się handlu światowego – pisze w komunikacie Karl-Henrik Sundström. – To zaś może wywołać efekt domina wpływając na poziom inflacji, klimat w biznesie, plany konsumentów i – w efekcie końcowym – globalny wzrost gospodarczy. Z tego względu rozpoczęliśmy wdrażanie programu ochrony zyskowności, na który przeznaczone zostało 120 mln euro. Ma on pomóc w lepszym przygotowaniu się na ewentualną dekoniunkturę rynkową”.

Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że – pomimo rosnącej niepewności i mniejszej przewidywalności wydarzeń w skali globalnej – firma uzyska w br. wynik finansowy porównywalny z rokiem ubiegłym.

- „Oczekujemy wzrostu popytu na produkty oferowane przez każdą z naszych jednostek biznesowych, z wyłączeniem europejskiego działu Paper, w odniesieniu do którego na rok 2019 przewidywany jest spadek zapotrzebowania – mówi Karl-Henrik Sundström. – Spodziewamy się w br. zarówno wzrostu przychodów ze sprzedaży, jak i generowanych kosztów. Wprowadzimy działania, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków podwyżki kosztów i przeciwdziałające rosnącej niepewności rynkowej. Temu właśnie ma służyć wdrażany program ochronny”. 

Prognozy kierownictwa Stora Enso na 1. kwartał br. zakładają osiągnięcie zysku operacyjnego EBIT w wysokości 260-350 mln euro. Firma planuje też przeprowadzenie okresowych prac konserwacyjnych w celulozowni Veracel (Brazylia) i w zakładzie produkującym tekturę w Ostrołęce, na które przeznaczonych zostanie dodatkowych 20 mln euro. Jak podkreśla Stora Enso w swoim komunikacie, prac tego typu nie prowadzono w analogicznym okresie ub.r.

- „Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

 

Dowiedz się więcej o Stora Enso

 

Źródło: Stora Enso