Data rozpoczęcia
2007-08-01
Data zakończenia
2007-08-01

6-7.09.2007r., Poznań

W świetle implementacji szeregu przepisów unijnych do polskiego prawa i powstania w związku z tym wymagań dotyczących poziomów odzysku i recyklingu naturalnym staje się fakt, że tegoroczna edycja Konferencji poświęcona zostanie kwestiom selektywnej zbiórki odpadów. Legislacyjne aspekty tego zagadnienia omówione przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki a także innych wysokiej klasy specjalistów złożą się na sesję otwierającą Konferencję. W związku z olbrzymim znaczeniem wymiany doświadczeń oraz poglądów po zakończeniu pierwszej części obrad odbędzie się wielostronna dyskusja panelowa.

Budowa sprawnych i efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów jest kwestią niezwykle ważną. Szereg możliwości i dróg którymi w tej dziedzinie należy podążać zarysują przedstawiciele dużych miast - praktycy, mogący pochwalić się, godnymi naśladowania, osiągnięciami w zakresie selektywnej zbiórki oraz przetwarzania odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów nie jest możliwa bez aktywnego udziału społeczeństwa. Specjaliści z dziedziny socjologii a także praktycy przedstawią doświadczenia dotyczące kształtowania proekologicznych podstaw obywateli. Podjęta zostanie również próba oceny efektywności dotychczasowych działań na tym polu, na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim.

Do udziału w Konferencji, jak co roku, zapraszamy przedstawicieli samorządów, zakładów gospodarki odpadami, firm zbierających, transportujących i przetwarzających odpady, organizacji odzysku, izb i stowarzyszeń branżowych oraz producentów sprzętu.

Termin zgłoszeń: 29.08.07
Organizator: www.abrys.pl
Źródło: ''